Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

UPDATE: Rezultatele la Bac 2023 au fost publicate pe edu.ro. Rata de promovare - 72,8%; 56 de candidați au media 10

Publicat de: Ioana Tomescu

Rezultatele la Bac 2023 au fost publicate pe bacalaureat.edu.ro. Notele sunt anonimizate, astfel că elevii vor putea găsi rezultatele căutând după codul pe care l-au primit la începutul examenelor de bacalaureat. 

Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la Bac 2023 până la ora 18:00.

Sinteza rezultatelor la Bac 2023

 • Rata de promovare la Bacalaureat 2023 este 72,8%.
 • Pentru promoția curentă, rata de promovare este 78,4% (în ușoară creștere față de sesiunea din anul anterior - 78,3%). 
 • 56 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. 
 • Limba și literatura română: lucrările a 511 candidați au fost notate cu 10
 • Limba și literatura maternă: lucrările a 179 de candidați au fost notate cu 10
 • Proba obligatorie a profilului: 4.604 note de 10 (Matematică - 2.036 / Istorie - 2.568)
 • Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.823 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la biologie: 1.050).

Rata de promovare a examenului de Bac 2023 în București

Rată de promovare în București pe sectoare:

 • Sectorul 1: 81%
 • Sectorul 2: 84,5%
 • Sectorul 3: 80,9%
 • Sectorul 4: 86,5%
 • Sectorul 5: 80,9%
 • Sectorul 6: 81,2%

Județe cu elevi de 10 la Bac 2023

1. București: 6 elevi

2. Prahova, Argeș, Constanța: câte 5 elevi

3. Sălaj, Iași: câte 4 elevi

4. Bacău, Timiș: câte 3 elevi

5. Neamț, Arad, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Brașov: câte 2 elevi

6. Botoșani, Bistrița-Năsăud, Bihor, Vaslui, Alba, Galați, Teleorman, Ilfov: câte un elev

Rata de promovare la Bacalaureat în ultimii ani (înainte de contestații)

 • 2023: 72,8%
 • 2022: 73,3%
 • 2021: 67,8%
 • 2020: 62,9%
 • 2019: 67,2%
 • 2018: 67,7%
 • 2017: 71,4%
 • 2016: 66,7%
 • 2015: 66,4%
 • 2014: 59,3%

Anul trecut, rata de promovare a examenului de bacalaureat, înainte de contestații, a fost 73,3%. După contestații, rata de promovare a crescut la 75,2%.

La Bacalaurwat 2023, sesiunea iunie-iulie, s-au înscris peste 130.500 de candidați, din care s-au prezentat:

 • 118.384 de candidați la Limba și literatura română
 • 118.541 de candidați la proba obligatorie a profilului
 • 120.388 de candidați la proba la alegere
 • 5.910 de candidați la Limba maternă

La ce oră se afișează rezultatele la Bac 2023 și când se depun contestațiile

Rezultatele la Bac 2023 se vor afișa până în ora 12:00, iar elevii nemulțumiți de note pot depune contestații în aceeași zi, în intervalul 12:00 - 18:00. Contestațiile pot fi depuse inclusiv prin mijloace electronice. 

Rezultatele finale la Bac 2023, după contestații, se vor afișa vineri, 7 iulie. De precizat este că notă obținută în etapa de soluționare a contestațiilor la Bac 2023 este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Condițiile pentru a promova examenul de bacalaureat 

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; 
 • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea; 
 • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Procedura de corectare și ce se întâmplă dacă un elev are media 5,99 la Bac 2023

Doi profesori corectează lucrările elevilor și acordă fiecare câte o notă. După ce preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţă de cel mult un punct, notele obţinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează. 

În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de 1 punct între notele acordate de cei doi evaluatori, preşedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe. 

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Ce se întâmplă dacă un elev nu promovează examenul de Bac 2023

Dacă un elev se află în situația de a nu fi promovat examenul de bacalaureat, atunci acesta are posibilitatea de a susține examenul la proba pe care nu a promovat-o (sau probele pe care nu le-a promovat) în sesiunea din toamnă.

 • 16 august 2023 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 
 • 17 august 2023 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 
 • 18 august 2023 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 
 • 21 august 2023 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 
 • 25 august 2023 – Afișarea primelor rezultate (până în ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00-18:00) 
 • 26 – 28 august – Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023 – Afișarea rezultatelor finale

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE