Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Contestații la Bac 2023: model de cerere și procedura de recorectare a lucrării

Publicat de: Ioana Tomescu

Contestațiile la Bac 2023 se depun luni, 3 iulie, imediat după afișarea rezultatelor la bacalaureat, în intervalul 12:00 - 18:00.

Ministerul Educației precizează că depunerea contestațiilor se poate face și prin mijloace electronice. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele la Bac 2023 s-au afișat luni, 3 iulie. Rata de promovare la Bacalaureat 2023 este 72,8%.

Rezultatele finale la Bac 2023, după contestații, se vor publica pe 7 iulie.

Procedura de recorectare a lucrărilor la Bac 2023

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. 

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor la Bac 2023 este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Model de cerere pentru contestații la Bac 2023

Elevii care vor recorectarea lucrării vor completa o cerere-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Model de cerere pentru contestații:

Condițiile pentru a promova examenul de bacalaureat 

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

  • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; 
  • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea; 
  • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Ce se întâmplă dacă un elev nu promovează examenul de Bac 2023

Dacă un elev se află în situația de a nu fi promovat examenul de bacalaureat, atunci acesta are posibilitatea de a susține examenul la proba pe care nu a promovat-o (sau probele pe care nu le-a promovat) în sesiunea din toamnă.

  • 16 august 2023 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă 
  • 17 august 2023 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă 
  • 18 august 2023 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă 
  • 21 august 2023 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă 
  • 25 august 2023 – Afișarea primelor rezultate (până în ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00-18:00) 
  • 26 – 28 august – Rezolvarea contestațiilor
  • 29 august 2023 – Afișarea rezultatelor finale

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE