Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Subiectele și baremul la Limba română de la Bac 2023. Subiectul III: la alegere între Liviu Rebreanu și Camil Petrescu

Probele scrise la Bac 2023 încep luni cu examenul la Limba și literatura română. Peste 130.500 de candidați s-au înscris la această sesiune a examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, peste 16.000 de candidați provin din promoțiile anterioare.

Urmăriți și rezolvarea subiectelor la Limba română de la Bac 2023.

Subiectele și baremul la Limba română de la Bac 2023

Profil uman:

Profil real:

26/06/2023 , 14:21

Prezența la prima probă: 97,7% grad de participare

”Comparativ cu alți ani, prezența la proba de Limba și literatura română este îmbucurătoare. Avem un grad de participare de 97,7%. Practic, 2.834 de candidați au absentat.

Numărul de candidați diferă de la o probă la alta, pentru că avem pe de-o parte candidații din seria curentă, la care se adaugă și candidații din seriile anterioare, care au de susținut una, două sau trei probe.”, a declarat Florin Lixandru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.

Absenții pot fi puși în cheia de ”abandon școlar”?

”Nu. Participarea la examenul de bacalaureat este o opțiune personală a fiecărui candidat. Spre deosebire de Evaluarea Națională unde elevii sunt înscriși automat, în ceea ce privește examenul de bacalaureat, elevii se înscrie pe baza unei cereri.

Un număr de 19.500 de elevi care nu s-au înscris din seria curentă, aceștia fiind fie elevii care nu au promovat clasa a XII-a, dar sunt și elevi care chiar dacă au promovat, nu au dorit să se înscrie, din diferite motive: fie pentru că nu s-au simțit pregătiți, fie pentru că nu le este necesară diploma de bacalaureat, aceștia fiind deja încadrați pe piața muncii”, a declarat Florin Lixandru.

26/06/2023 , 10:43

Subiectul III, la real: la alegere Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu

La Subiectul I (50 de puncte), textul la prima vedere a fost un fragment din ”Ion Creangă. Viața și opera”, de George Călinescu. La subiectul I, punctul B, elevilor li s-a cerut să argumenteze dacă oamenii ar trebui sau nu să își exprime recunoștința față de școlile care i-au format.

La Subiectul al II-lea (10 puncte), elevilor li s-a cerut să comenteze, în minimum 50 de cuvinte, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice din poezia ”A mele visuri...”, de Alexandru Vlahuță.

La Subiectul al III-lea (30 de puncte) profilul real, cerința a fost ca elevii să realizeze un eseu de 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

La profilul uman, cerința a fost caracterizarea unui personaj dintr-un text studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.


Proba la Limba și literatura română de la Bac 2023 va începe la ora 9:00.

După primirea subiectelor, elevii au la dispoziție trei ore să le rezolve. Candidații au voie să folosească doar stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Greșelile se vor tăia pe foaia de examen cu o linie orizontală.

Pe durata examenului, candidații nu au voie să comunice între ei, să copieze sau să schimbe între ei ciorne. Cei care vor încălca aceste reguli vor fi eliminați din sală și nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Marți, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, iar miercuri pe cea la alegere în funcție de profil.

Sfaturi pentru rezolvarea subiectelor la Limba română la Bac 2023

Profesoara Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, a explicat pentru Euronews România de ce ar trebui să țină cont elevii pentru a obține un punctaj cât mai mare la examen:

”La subiectul I, trebuie să fie atenți în mod special la cerințele 4 și 5, unde sunt niște cerințe speciale: se cere un citat, care trebuie și comentat. La ultimul subiect (punctul B), trebuie să fie atenți la numărul de cuvinte.

La subiectul I, punctul B, trebuie să respecte o anumită structură a textului, să fie atenți și la conectori și când dezvoltă argumentele, trebuie să respecte trei etape: enunțarea, dezvoltarea - unde și apar probleme în lucrările elevilor și le atrag atenția să se gândească în prealabil să-și noteze pe ciornă argumente separate - și concluzia.

La subiectul al II-lea, care este un text la prima vedere, aici se vede cu adevărat dacă un elev știe să comenteze sau nu un text. Le-aș recomanda să nu intre direct în subiect, să facă și o introducere în care să definească cerința sau problematica respectivă.

La subiectul al III-lea, eseul sau așa-numitele comentarii, trebuie să respecte cerințele. Nu se mai cere să se învețe un comentariu.”

Modele de subiecte la Limba română la Bac 2023

Examenul la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat este structurat în trei subiecte.

Subiectul I este compus din două subpuncte și presupune înțelegerea unui text la prima vedere, rezolvarea unor cerințe bazate pe acest text și realizarea unui text argumentativ, pornind de la textul dat. Subiectul I valorează 50 de puncte.

Subiectul II va porni tot de la un text la prima vedere, iar elevii vor avea de evidențiat anumite trăsături ale fragmentului, caracterizarea unui personaj, apartenența la un anumit gen sau specie literar. Subiectul II valorează 10 puncte.

Subiectul III presupune realizarea unui eseu structurat pornind de la o operă studiată în liceu și cuprinsă în programa examenului. Subiectul III valorează 30 de puncte.

Se vor acorda 10 puncte din oficiu.

Model de subiect și barem la Limba română (profil uman)

Model de subiect și barem la Limba română (profil real)

Subiectele de la simularea Bac 2023 la Limba română

Subiect și barem la Limba română (profil uman)

Subiect și barem la Limba română (profil real)

Ce vor face elevii odată ajunși în sala de examen

În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Elevii vor fi informați cu privire la completarea datelor pe colțul foii de examen, care vi fi îndoit:

 • fiecare candidat va primi o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.

Numerotarea paginilor pe foia de examen se face numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini.

Rezolvarea subiectelor se face numai pe foaia de examen primită de candidați. Rezolvările făcute pe ciornă sau pe foaia cu subiectele nu sunt luate în considerare.

Sfaturi pentru elevi în timpul examenului

Ministerul Educației a elaborat un ghid pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat. În acest ghid sunt cuprinse și câteva sfaturi care să-i ajute pe candidați în rezolvarea subiectelor.

 • Când primeşti subiectele, citeşte cu atenție cerințele și alocă-ți cel puţin 5 minute pentru a le înțelege corect.
 • Începe rezolvarea subiectului pe care-l stăpâneşti cel mai bine.
 • Gestionează-ți timpul de lucru în așa fel încât să rezolvi toate subiectele și să poți, în final, să recitești lucrarea pentru a face eventualele corecturi ale răspunsurilor formulate.

Obiecte interzise în timpul examenului

Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din centrul de examen în acest scop.

Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Calendar Bac 2023

 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română - proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Bac 2023 - Matematică sau Istorie - proba obligatorie a profilului - proba E.c) -proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor Bac 2023, la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 -18.00
 • 4 - 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor la Bac 2023
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Condițiile pentru a promova examenul de bacalaureat

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
 • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE