Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Ghid pentru Bac 2023: la ce oră încep probele, obiectele interzise în sala de examen și alte informații utile

Ministerul Educației a elaborat un ghid pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat, menit să răspundă la toate întrebările pe care le au candidații referitor la probele care încep luni.

 • Le ce oră încep probele scrise la Bac 2023.
 • Ce vor face elevii, odată ajunși în sala de examen.
 • Obiectele interzise în sala de examen.
 • Din ce motive poate fi eliminat un elev din examen.
 • Ce se întâmplă dacă un elev este eliminat pentru fraudă.
 • Alte sfaturi pentru elevi în timpul probelor scrise.

Le ce oră încep probele scrise la Bac 2023

Candidaților li se va permite accesul în sala de examen începând de la ora 7:30, până la ora 8:30. La intrarea în centrul de examen, candidații trebuie să se legitimeze cu actul de identitate.

În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Examenul va începe la ora 9.00, iar timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute (trei ore) și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor.

Pentru rezolvarea subiectelor la Limba română la Bac 2023, candidații vor putea folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Ce vor face elevii, odată ajunși în sala de examen

După ce candidații vor fi legitimați, pe baza actului de identitate, acestora li se vor explica regulile examenului:

 • completarea datelor de pe colțul care urmează a fi lipit; fiecare candidat va primi o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.
 • numerotarea paginilor numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi.
 • eliminarea din examen în cazul pătrunderii în sală cu materiale ajutătoare (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc.), cu telefoane mobile, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea.
 • faptul că, în cazul în care unui candidat i se face rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
 • faptul că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

După ce li se prezintă regulile, elevii vor semna un proces verbal de luare a cunoștinței a acestor prevederi.

După distribuirea subiectelor, elevii vor verifica primirea tipului de subiect corespunzător şi vor semna procesul-verbal care menţionează în mod explicit acest lucru.

Obiectele interzise în sala de examen

Elevii nu vor avea voie să intre în sala de examen cu:

 • orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare
 • ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Din ce motive poate fi eliminat un elev din examen

Elevii riscă să fie eliminați din examen dacă introduc în sală obiectele cuprinse pe lista celor interzise sau dacă încearcă să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între ei sau cu exteriorul.

De asemenea, lucrările candidaţilor eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă se anulează.

Ce se întâmplă dacă un elev este eliminat pentru fraudă

Se considera fraudă sau tentativă de fraudă dacă elevul încearcă să copieze prin diverse metode: comunicare cu exteriorul, comunicare cu un alt elev în timpul examenului, folosirea materialelor ajutăroare.

Elevii eliminați pentru astfel de fapte nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi ”eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Candidații eliminați de la o probă nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii ”eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Sfaturi pentru elevi în timpul probelor scrise

 • Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, instrumente de desen, eventual apă și şerveţele.
 • Când primeşti subiectele, citeşte cu atenție cerințele și alocă-ți cel puţin 5 minute pentru a le înțelege corect.
 • Începe rezolvarea subiectului pe care-l stăpâneşti cel mai bine.
 • Gestionează-ți timpul de lucru în așa fel încât să rezolvi toate subiectele și să poți, în final, să recitești lucrarea pentru a face eventualele corecturi ale răspunsurilor formulate!

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE