Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

UPDATE: Subiectele și baremele la Istorie și la Matematică de la Bac 2023

Absolvenții de liceu au susținut, marți, a doua proba a examenului de Bac 2023, cea obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie.

Subiectele și baremele la Matematică de la Bac 2023

Mate-info:

Științe ale naturii:

Tehnologic:

Pedagogic:

Subiectele și baremul la Istorie de la Bac 2023


Pentru rezolvarea subiectelor la Matematică sau Istorie la Bac 2023, elevii vor avea voie să folosească doar stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Greșelile se vor tăia pe foaia de examen cu o linie orizontală.

De asemenea, pe durata examenului, candidații nu au voie să comunice între ei, să copieze sau să schimbe între ei ciorne. Cei care vor încălca aceste reguli vor fi eliminați din sală și nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Elevii au susținut, luni, prima proba a bacalaureatului, la Limba și literatura română. Subiectele la Limba română la Bac 2023 au fost de dificultate medie, au apreciat profesorii.

La prima probă a examenului de bacalaureat, 28 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Modele de subiecte la Matematică, la Bac 2023

Examenul la Matematică este structurat în trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte. 10 puncte vor fi acordate din oficiu.

Model de subiect și barem la Matematică M1 (mate-info)

Model de subiect și barem la Matematică M2 (științe ale naturii)

Model de subiect și barem la Matematică M3 (tehnologic)

Model de subiect și barem la Matematică M4 (pedagogic)

Model de subiect și barem la Istorie, la Bac 2023

Examenul la Istorie este structurat în trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte. 10 puncte vor fi acordate din oficiu.

Primul subiect presupune două texte la prima vedere și rezolvarea unor cerințe pornind de la cele două surse.

Al doilea subiect presupune tot un text la prima vedere și rezolvarea unor cerințe pornind de la acea sursă.

Al treilea subiect presupune realizarea unui eseu, cu respectarea structurei impuse de cerință.

Ce vor face elevii odată ajunși în sala de examen

În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Elevii vor fi informați cu privire la completarea datelor pe colțul foii de examen, care vi fi îndoit:

 • fiecare candidat va primi o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.

Numerotarea paginilor pe foia de examen se face numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini.

Rezolvarea subiectelor se face numai pe foaia de examen primită de candidați. Rezolvările făcute pe ciornă sau pe foaia cu subiectele nu sunt luate în considerare.

Sfaturi pentru elevi în timpul examenului

Ministerul Educației a elaborat un ghid pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat. În acest ghid sunt cuprinse și câteva sfaturi care să-i ajute pe candidați în rezolvarea subiectelor.

 • Când primeşti subiectele, citeşte cu atenție cerințele și alocă-ți cel puţin 5 minute pentru a le înțelege corect.
 • Începe rezolvarea subiectului pe care-l stăpâneşti cel mai bine.
 • Gestionează-ți timpul de lucru în așa fel încât să rezolvi toate subiectele și să poți, în final, să recitești lucrarea pentru a face eventualele corecturi ale răspunsurilor formulate.

Obiecte interzise în timpul examenului

Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din centrul de examen în acest scop.

Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Calendar Bac 2023

 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română - proba E.a) – proba scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) -proba scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor Bac 2023, la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 -18.00
 • 4 - 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor la Bac 2023
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

Condițiile pentru a promova examenul de bacalaureat

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
 • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE