Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

UPDATE: S-au afișat rezultatele admiterii la liceu 2023. 30 de elevi cu media de admitere peste 8 au rămas fără loc la liceu

Rezultatele repartizării computerizate la licee din 2023 s-au afișat pe site-ul dedicat, admitere.edu.ro. Anul acesta, admiterea la liceu s-a făcut exclusiv pe baza mediei de la Evaluarea Națională, nu și pe baza mediei din gimnaziu.

Sinteza rezultatelor repartizării la licee 2023

 • 98,56% dintre elevii care au completat fișe de opțiuni au fost repartizați la licee
 • Peste 47% dintre elevii cu opțiuni completate au fost admiși la prima opțiune
 • În total, au fost completate 2.620.839 de opțiuni, rezultând o medie de 23 de opţiuni/elev
 • 30 de elevi cu media de admitere peste 8.00 au rămas fără loc la liceu
 • Dintre aceștia, patru elevi au avut media de admitere peste 9.00
 • 44 de elevi cu media de admitere 10 au fost repartizați la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” din București

ȘTIREA INIȚIALĂ

La fel ca la Evaluarea Națională, rezultatele admiterii la liceu vor fi anonimizate. Elevii vor vedea, pe pagina de rezultate, atât liceul la care au fost repartizați, cât și profilul și specializarea. După ce află la ce liceu au fost repartizați, elevii vor depune dosarele de înscriere, în perioada 20 – 25 iulie 2023, potrivit calendarului admiterii la liceu 2023.

Odată cu publicarea rezultatelor, Ministerul Educației va afișa și lista locurilor rămase neocupate, pentru a doua etapă a admiterii la liceu.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu în 2023

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională-clasa a

VIII-a;

 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;
 • certificatul de orientare școlară și profesională

Calendarul etapei II a repartizării la licee 2023

 • 28 iulie 2023: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
 • 31 iulie 2023: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
 • 1 – 2 august 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 3 - 4 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
 • 7 – 9 august 2023: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

 • 10 – 11 august 2023: Repartizarea candidaților din etapa a adoua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023.
 • 11 august 2023: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE