Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Simulare Bac 2024. Subiectele la Limba și literatura română: poezii de Lucian Blaga și Ion Barbu, la subiectul III

Publicat de: Euronews

Elevii de liceu au susținut, luni, simularea examenului de Bac 2024 la Limba și literatură română. Subiectele primite îi vor ajuta pe viitorii absolvenți să se pregătească pentru examenul din vară. Elevii au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele primite.

La Euronews România, profesoara Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național ”Tudor Vianu”, a rezolvat subiectele la simularea Bac 2024 la Limba română.

Baremul pentru subiectele la simulare Bac 2024 la Limba română

Baremul pentru profilul real:

Baremul pentru profilul uman:

Subiectele la simularea Bac 2024 la Limba română

Edupedu.ro a publicat subiectele primite la profilul real:

La subiectul I, elevii au primit un text la prima vedere semnat de Liviu Rebreanu (”Metropole”)

La punctul B de la subiectul I, elevilor li s-a cerut să argumenteze dacă presa contribuie sau nu la formarea gustului artistic al publicului, raportându-se la informațiile din fragmentul semnat de Liviu Rebreanu.

La subiectul II, elevilor li s-a cerut să prezinte rolul notațiilor autorului într-un fragment de text la prima vedere

La subiectul III, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unei poezii de Lucian Blaga, studiată la școală.

Edupedu.ro a publicat subiectele primite la profilul uman:

La profilul uman, diferența a fost la subiectul III, unde elevilor li s-a cerut să redacteze un eseu despre particularitățile unei poezii de Ion Barbu, studiată la școală.


Simularea examenului de Bac 2024 este organizată de Ministerul Educației la nivel național, în perioada 4-7 martie, pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvență redusă. Testarea se va organiza în peste 1.320 de unități de învățământ și la ea vor participa, estimativ, peste 146.000 de elevi, potrivit Ministerului Educației.

Ce trebuie să știe elevii despre simularea examenului de Bac 2024 la Limba română

Simularea probei la Limba română de la examenul de bacalaureat începe la ora 9:00, iar accesul elevilor în sală va fi permis până la ora 8:30. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sală.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

La simularea examenului de anul trecut, 79,4% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5 la proba de Limba și literatura română. De asemenea, 295 de elevi au luat nota 10.

Pentru promovarea examenului de Bac 2024, elevii trebuie să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre probele scrise și să promoveze examenele cu media generală cel puțin 6 la probele scrise.

Model de subiect pentru Bac 2024 la Limba și literatura română

Examenul la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat este structurat în trei subiecte.

Subiectul I este compus din două subpuncte și presupune înțelegerea unui text la prima vedere, rezolvarea unor cerințe bazate pe acest text și realizarea unui text argumentativ, pornind de la textul dat. Subiectul I valorează 50 de puncte.

Subiectul II va porni tot de la un text la prima vedere, iar elevii vor avea de evidențiat anumite trăsături ale fragmentului, caracterizarea unui personaj, apartenența la un anumit gen sau specie literar. Subiectul II valorează 10 puncte.

Subiectul III presupune realizarea unui eseu structurat pornind de la o operă studiată în liceu și cuprinsă în programa examenului. Subiectul III valorează 30 de puncte.

Se vor acorda 10 puncte din oficiu.

Model de subiect și barem la Limba română (real):

Model de subiect și barem la Limba română (uman):

Ce a picat la Bac 2023, la Limba și literatura română

La Subiectul I (50 de puncte), textul la prima vedere a fost un fragment din ”Ion Creangă. Viața și opera”, de George Călinescu. La subiectul I, punctul B, elevilor li s-a cerut să argumenteze dacă oamenii ar trebui sau nu să își exprime recunoștința față de școlile care i-au format.

La Subiectul al II-lea (10 puncte), elevilor li s-a cerut să comenteze, în minimum 50 de cuvinte, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice din poezia ”A mele visuri...”, de Alexandru Vlahuță.

La Subiectul al III-lea (30 de puncte) profilul real, cerința a fost ca elevii să realizeze un eseu de 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

La profilul uman, cerința a fost caracterizarea unui personaj dintr-un text studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

Profil uman:

Profil real:

Corectare digitalizată la Bac 2024, inclusiv la simulări

Anul acesta, în premieră, corectarea digitalizată va fi folosită la toate examenele, inclusiv la simulări. Pentru elevi, corectarea digitalizată înseamnă că lucrările nu vor mai fi secretizate manual, ci automat, în momentul în care sunt scanate.

Ligia Deca, ministrul Educației: ”Am luat feedback-ul cadrelor didactice implicate, al celor care au corectat. Într-o proporţie covârşitoare, mult peste 90%, au zis că ar prefera să continue în această formulă. Se elimină greşelile datorate oboselii, se elimină acea muncă de trecere a punctajelor pe barem pentru că platforma, în momentul în care notaţi pe diferiţi itemi, face automat adunările, şi există şi posibilitatea mult mai simplă de transmitere aleatorie a lucrărilor. O să generalizăm această corectare digitalizată la toate examenele naţionale, inclusiv la simulări în anul acesta”.

Calendarul simulării la Bac 2024

 • 4 martie 2024: Limba și literatura română - proba scrisă
 • 5 martie 2024: Proba obligatorie a profilului - probă scrisă
 • 6 martie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării - probă scrisă
 • 7 martie 2024: Limba și literatura maternă
 • 15 martie 2024: Comunicarea rezultatelor la simulare Bac 2024

Calendar Bac 2024, sesiunea de vară (iunie-iulie)

Examenul de Bac 2024 are loc în perioada 17 iunie - 4 iulie, potrivit calendarului Bac 2024, publicat în Monitorul Oficial. Elevii de clasa a 12-a vor încheia cursurile pe 7 iunie, potrivit structurii anului școlar 2023-2024.

 • 3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 20 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 3 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE