Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Calendar Bac 2024. Când vor susține examenele absolvenții de liceu

Calendarul examenului de Bac 2024 a fost stabilit de Ministerul Educației. Absolvenții de liceu vor susține examenele în perioada 17 iunie - 4 iulie. Elevii care nu promovează examenul în sesiunea de vară mai au o șansă în sesiunea din luna august.

Anul trecut, 75% dintre candidați au promovat examenul de Bacalaureat 2024. Pentru a promova examenul de Bac, candidații trebuie:

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea;
 • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Ce probe se dau la Bac 2024

La examenul de bacalaureat din 2024, elevii vor susține trei probe de competențe și trei probe scrise.

Probe orale/competențe la Bac 2024:

 • Limba română
 • Limbă străină
 • Competențe digitale

Probe scrise la bac 2024

 • Limba și literatura română (probă obligatorie pentru toate specializările)
 • Matematică sau Istorie (proba obligatorie a profilului și specializării)
 • La alegere, în funcție de profil și speicalizare: Fizică, Chimie organică, Chimie anorganică, Biologie vegetală și animală, Anatomie, Informatică, Geografie, Economie, Filosofie, Psihologie, Logică sau Sociologie

Calendar Bac 2024, sesiunea de vară (iunie-iulie)

Examenul de Bac 2024 are loc în perioada 17 iunie - 4 iulie, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. Elevii de clasa a 12-a vor încheia cursurile pe 7 iunie, potrivit structurii anului școlar 2023-2024.

 • 3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 20 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 3 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bac 2024, sesiunea de toamnă (august)

Elevii care nu promovează examenul în sesiunea de vară mai au o șansă în a doua sesiune a examenului de bacalaureat, din toamnă.

 • 15 - 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 8 - 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 13 - 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 19 august 2024: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 20 august 2024: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 22 august 2024: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
 • 27 - 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul simulării la Bac 2024

Elevii de liceu vor susține în luna martie simularea examenului de Bac 2024, o pregătire importantă în vederea probelor din vară.

 • 4 martie 2024: Simulare Bac 2024 la Limba și literatura română - proba scrisă
 • 5 martie 2024: Proba obligatorie a profilului - probă scrisă
 • 6 martie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării - probă scrisă
 • 7 martie 2024: Limba și literatura maternă
 • 15 martie 2024: Comunicarea rezultatelor

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Corectare digitalizată la Bac 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că anul acesta corectarea digitalizată va fi folosită la toate examenele, inclusiv la simulări.

”Am luat feedback-ul cadrelor didactice implicate, al celor care au corectat. Într-o proporţie covârşitoare, mult peste 90%, au zis că ar prefera să continue în această formulă. Se elimină greşelile datorate oboselii, se elimină acea muncă de trecere a punctajelor pe barem pentru că platforma, în momentul în care notaţi pe diferiţi itemi, face automat adunările, şi există şi posibilitatea mult mai simplă de transmitere aleatorie a lucrărilor. O să generalizăm această corectare digitalizată la toate examenele naţionale, inclusiv la simulări în anul acesta”, a spus ministrul Educaţiei.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE