Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Rezolvarea și baremul pentru subiectele la Limba română de la simulare Bac 2024. Sinonimul pentru ”sforțări” a creat dificultăți elevilor

Profesoara de limba și literatura română, Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” din București, a rezolvat subiectele de la simularea Bac 2024 la limba română.

Rezolvarea și baremul pentru subiectele la simulare Bac 2024 la Limba română

Baremul pentru profilul real:

Baremul pentru profilul uman:

Subiectele sunt, ca grad de dificultate, mediu - spre dificil. Așa mi se pare mie. Sunt cerințe care cer o mare atenție. Este un BAC al înțelegerii de text. Și înțelegerea textului impune o foarte mare atenție.

La primul subiect, s-a cerut sinonim pentru substantivul ”sforțare”. Aici mergea ”eforturi”. S-ar putea să creeze dificultăți elevilor. Dacă elevul gândește în profunzime, cred că găsește și la celălalt, ”la fiece pas”. Sinonim cum ar fi ”pretutindeni” sau ”peste tot”.

La punctul doi, soluția găsită de persoanele care nu au posibilitatea să-și cumpere cărți, utilizând informațiile din text, trimit la libăriile din Franța unde se poate facilita accesul la o parte din cartea respectivă tăindu-li-se paginile care sunt de interes pentru ei.

O altă întrebare se referea la efectul creșterii interesului față de sport în spațiul românesc, editându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Și aici s-ar putea să întâlnească o oarecare dificultate în găsirea celor două rânduri. Și aici trebuiau să remarce că interesul pentru sport crește interesul pentru cronica sportivă. Sau invers: cronica sportivă poate să aducă în atenția tuturor adepților sportului și în felul acesta se susțin una pe cealaltă. Sportul este mai promovat decât literatura - cam aceasta ar fi ideea.

La al patrulea subiect, nu era dificil să dai un răspuns. Cred că puteai să dai unul și fără să fii atent la text. Era simplu să vezi că acele tejghele care sunt amplasate până în mijlocul trotuarului, de fapt, nu fac decât să atragă cititorii, clienții și în felul acesta și promovarea literaturii în rândul acestora.

Ultima întrebare mi s-a părut foarte interesantă, având în vedere că jurnalistul francez se consideră scriitor înainte de toate. Deși munca jurnalistică implică muncă de șablon, ceea ce se constată chiar în felul îngrijit literar, cum sunt scrise toate ziarele franceze.

La partea B, nu mi se pare un text argumentativ foarte dificil, având în vedere că ei știu aproape de la fiecare oră de literatură. Mai ales, când începem să predăm un anumit scriitor. Ei au fost consacrați prin intermediul presei. Dacă ne gândim la Titu Maiorescu, spre exemplu, a publicat în Convorbiri literare foarte multe din poeziile lui Mihai Eminescu. Și în felul acesta s-a format și gustul publicului.

Notele primite de elevi nu vor fi trecute în catalog. În schimb, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Anul acesta, în premieră, corectarea digitalizată va fi folosită la toate examenele, inclusiv la simulări. Pentru elevi, corectarea digitalizată înseamnă că lucrările nu vor mai fi secretizate manual, ci automat, în momentul în care sunt scanate.

Ce subiecte au picat la simularea Bac 2024 la Română

La subiectul I, care valorează 50 de puncte, elevii au primit un text la prima vedere semnat de Liviu Rebreanu (”Metropole”)

La punctul B de la subiectul I, elevilor li s-a cerut să argumenteze dacă presa contribuie sau nu la formarea gustului artistic al publicului, raportându-se la informațiile din fragmentul semnat de Liviu Rebreanu.

La subiectul II, care valorează 10 puncte, elevilor li s-a cerut să prezinte rolul notațiilor autorului într-un fragment de text la prima vedere

La subiectul III, care valorează 30 de puncte, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unei poezii de Lucian Blaga (profilul real) și Ion Barbu (profilul uman).

Elevii primesc 10 puncte din oficiu.

Calendarul simulării la Bac 2024

  • 4 martie 2024: Limba și literatura română - proba scrisă
  • 5 martie 2024: Proba obligatorie a profilului - probă scrisă
  • 6 martie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării - probă scrisă
  • 7 martie 2024: Limba și literatura maternă
  • 15 martie 2024: Comunicarea rezultatelor la simulare Bac 2024

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE