Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Evaluarea Națională 2023. Reguli pe care trebuie să le respecte elevii care susțin examenele

Publicat de: Euronews

Evaluarea Națională 2023 pentru absolvenții claselor a 8-a începe săptămâna viitoare, potrivit calendarului inițial aprobat de Ministerul Educației. Datele examenelor nu au fost modificate, deși profesorii au fost în greva timp de aproximativ trei săptămâni, iar perioadele de înscrieri și de încheiere a situației școlare au fost prelungite. Ministerul Educației a publicat un ghid cu informații utile privind desfășurarea examenelor.

Calendar Evaluare Națională 2023. Când au loc examenele la clasa a 8-a

Când începe și cât durează examenul?

Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8:30. Examenul va începe la ora 9.00.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute şi se calculează după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/ a Municipiului București de Organizare a Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Care sunt pașii ce trebuie urmați de elevi, odată aflați în sala de examen?

 • Candidaţii vor fi dirijaţi de către asistenţi, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică.
 • În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.
 • Începând cu ora 9:00, candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciornă.
 • Candidaţii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidati și vor secretiza caseta.
 • La probele scrise ale Evaluării Naţionale - 2023, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul. Broşura se predă la finalul probei şi, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaților.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion.
 • Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen.
 • Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc doar colile distribuite de asistenţi.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuţa de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opţiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
 • La proba de Limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.
 • La proba de Matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect.
 • La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.
 • La proba de Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/ pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.

 Ce măsuri specifice de egalizare a șanselor au fost luate?

Candidaţii care au depus cereri pentru adaptarea condiţiilor de examen, în baza prevederilor Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare, beneficiază, după caz, de accesibilizarea subiectului de examen, de modalităţi specifice de redactare/tehnoredactare a lucrării, precum şi de materiale - suport, în funcţie de tipul de deficienţă, conform aprobării Comisiei Judeţene/a Municipiului București de Organizare a Evaluării Naţionale.

Este permis accesul în sala de examen cu obiecte personale? 

Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

Este permisă comunicarea între candidați pe parcursul examenelor?

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba în cauză.

Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Se pot preda lucrările înaintea expirării termenului alocat pentru examen?

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor.

Candidaţii NU părăsesc sala examen cu subiectele, având obligaţia să predea broşura care conţine atât subiectele, cât şi rezolvarea acestora.

Cum se comunică rezultatele? Se pot contesta rezultatele? Rezultatul contestației afectează nota obținută inițial?

Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite acestora, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Sfaturi pentru elevi în ziua examenului

 • Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, gumă de şters, riglă, eventual apă și şerveţele!
 • Când primeşti broşura, citeşte subiectele pentru a te familiariza cu ele, apoi citeşte din nou, în întregime, TOATE subiectele şi foloseşte cel puţin 5 minute pentru a te obişnui cu cerinţele.
 • Identifică tipul de cerinţe specific fiecărui subiect şi concentrează-te să înţelegi cerinţa fiecăruia. Alege să începi cu subiectul pe care-l stăpâneşti cel mai bine şi fă-i acestuia, în minte sau pe ciornă, un plan schematic de rezolvare.
 • Repartizează pe ciornă timpul pentru fiecare subiect. Urmăreşte să te încadrezi în timpul pe care ţi l-ai propus, păstrând o rezervă de timp pentru a citi şi a corecta la final, dacă este cazul.
 • În situaţia în care constataţi că există riscul de a depăşi durata de timp alocată subiectului la care lucrezi, este preferabil să închei fraza şi să continui cu un alt subiect.
 • Rezervă un interval de 10-15 minute, la final, pentru citirea şi verificarea întregii lucrări!

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE