Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Înscrierile la Evaluarea Națională 2023, prelungite până pe 16 iunie. Datele probelor, neschimbate

De Mirabela Vasile  •  

Distribuie

DIMENSIUNE TEXT

Înscrierile pentru Evaluarea Națională 2023 au fost prelungite până pe 16 iunie, a anunțat ministrul Ligia Deca. În ceea ce privește perioada de desfășurare a probelor, nu au fost făcute modificări în calendar.

"Aşa cum ştiţi, conform calendarului actual, pe 13 iunie ar fi trebuit să se termine perioada de încheiere a situaţiilor şcolare pentru clasa a VIII-a şi pentru clasa a XII-a sau clasa a XIII-a la seral şi frecvenţă redusă. Această dată se va prelungi până pe 16 iunie", a declarat Ligia Deca.

Potrivit calendarului oficial, primul examen ar trebui să aibă loc pe 19 iunie, la Limba și Literatura Română. Primele rezultate ar urma să se afișeze pe 28 iunie, iar cele finale, de după contestații, pe 4 iulie 2023.

Cum se face înscrierea la Evaluarea Națională, potrivit legii

Potrivit metodologiei de înscrierea elevilor de clasa a VIII-a la examenul de Evaluare Națională se asigură comisiile din unitățile de învățământ unde elevii termină studiile, iar ea se face automat, de către secretariatele școlilor.

Conform Art. 11. Comisiile din unitățile de învățământ au următoarele atribuții:

 • răspund de organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile prezenței metodologii și a celorlalte prevederi legale;

 • elaborează documentele necesare pentru înscrierea candidaților la Evaluarea Națională și pentru desfășurarea probelor Evaluării Naționale;

 • asigura înscrierea candidaților la Evaluarea Națională;

Articolul 16 prevede că, la Evaluarea Națională se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, precum și absolvenți din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naționale: examenul de capacitate, testele naționale, tezele cu subiect unic sau evaluare națională.

Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

 • pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidentele din școli;

 • pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia (certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverință din care să reiasă anul absolvirii și faptul că nu a participat la examenele naționale menționate la alin. (2)).

 • pentru candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în alta localitate, menționată că atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidații se pot înscrie pentru a susține Evaluarea Națională la o unitate de învățământ, stabilita de comisia județeană din județul în care se afla noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisa numai cu aprobarea Comisiei Naționale, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare, transmise la Direcția Generala Educație și învățare pe Tot Parcursul Vieții.

Calendar probe Evaluarea Națională 2023

 • Până pe 16 iunie 2023: Înscrierea la Evaluarea Națională;

 • 19 iunie 2023: Evaluarea Națională 2023 la Limba și literatura română – probă scrisă;

 • 21 iunie 2023: Evaluarea Națională 2023 la Matematică – probă scrisă;

 • 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

 • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;

 • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor;

 • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor;

 • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Distribuie

Taguri