Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

S-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională 2023 pe edu.ro. 76,2% de medii mai mari sau egale cu 5; 429 de elevi cu media 10

Rezultatele la Evaluarea Națională 2023 s-au afișat pe site-ul evaluare.edu.ro. Notele sunt anonimizate, astfel că elevii vor putea găsi rezultatele căutând după codul pe care l-au primit la începutul examenelor de Evaluare Națională.

Mediile la Evaluarea Națională 2023 vor fi și mediile de admitere la liceu.

UPDATE: Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2023, după contestații: Ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 76,4%, în creștere cu 0,20% (291 de elevi) față de rezultatele inițiale (76,2%)

Sinteza rezultatelor la Evaluarea Națională 2023 (după contestații)

 • Au fost înregistrate 27.128 de contestații, adică 8,52% din numărul total de lucrări;
 • În cazul a 16.476 de lucrări contestațiile au schimbat nota prin creștere;
 • Pentru 7.668 de lucrări notele au fost modificate prin scădere;
 • Ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 76,4%, în creștere cu 0,20% (291 de elevi) față de rezultatele inițiale (76,2%);
 • Numărul elevilor cu media generală 10 a crescut la 466 (de la 429). 

Sinteza rezultatelor la Evaluarea Națională 2023 (înainte de contestații)

 • 76,2% - medii mai mari sau egale cu 5 (76,8% în anul 2021, respectiv 82,3% în anul 2022).
 • 23,8% - medii sub 5, față de 17,73% în anul 2022. Procentul din sesiunea 2023 este comparabil cu cel din anul 2021 (23,2%) și egal cu cel din anul 2020 (23,8%).
 • 429 de elevi au obținut media 10, față de 221 – anul trecut, respectiv 132 în anul 2021.
 • În București s-au înregistrat 109 medii de 10.
 • Limba română: 77,4% medii peste 5. Media 10: 1.454 de elevi.
 • Matematică: 75,4% medii peste 5. Media 10: 3.066 de elevi.
 • Limba maternă: 90,1% medii peste 5. Media 10: 63 de elevi.
 • 95,3% - rata de participare la Evaluarea Națională 2023.

Rezultatele pe care elevii le vor obține la Evaluarea Națională 2023 sunt importante, ținând cont de faptul că, începând cu acest an, media de admitere la liceu va depinde numai de notele de la examene, nu și de mediile din clasele V-VIII (care vor fi doar criteriu de departajare în cazul eleviilor cu medii egale).


Știrea inițială:

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2023

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2023 vor fi publicate pe data de 28 iunie. Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații pe 28 iunie (între orele 16:00 și 19:00) și 29 iunie (între orele 8:00 și 16:00).

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se vor afișa pe 4 iulie. De precizat este că notă obținută în etapa de soluționare a contestațiilor la Evaluarea Națională 2023 este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen, cât și pe Internet.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Ministerul Educației a decis ca, începând cu anul școlar 2022-2023, ierarhizarea elevilor să se facă exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2023 se afișează pe 4 iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

În cazul liceelor vocaționale, elevii vor susține probe de aptitudini, care vor fi luate în cosiderare pentru calcularea mediei de admitere la liceu. Astfel,

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf:

(3*APT + MA)/4, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic:

(APT + MA)/2, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

3. Pentru profilul militar:

0,2* MA + 0,8*NP = MFA, unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Rezultatele la Evaluarea Națională în ultimii ani, înainte de contestații

 • 2022, înainte de contestații: 82,3% medii peste 5
 • 2021, înainte de contestații: 76,80% medii peste 5
 • 2020, înainte de contestații: 76,10% medii peste 5
 • 2019, înainte de contestații: 73,12% medii peste 5
 • 2018, înainte de contestații: 73,48% medii peste 5

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE