Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2023. În ce situație se ține cont de media claselor V-VIII

Publicat de: Euronews

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2023 se afișează pe 28 iunie, iar elevii vor afla, astfel, și care va fi media lor de admitere la liceu anul acesta. Începând din acest an, Ministerul Educației a schimbat modul de calcul a mediei de admitere la liceu, care va depinde numai de notele obținute la Evaluarea Națională 2023, nu și de mediile din clasele V-VIII.

Contestațiile la Evaluarea Națională 2023, pentru elevii nemulțumiți de note și care vor să-și crească media de admitere la liceu, se depun în perioada 28-29 iunie.

Pentru admiterea la liceu, media obținută în clasele V-VIII va fi ultimul criteriu de departajare în cazul elevilor cu medii de admitere egale.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2023

Astfel, media de admitere la liceu în 2023 reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

În cazul liceelor vocaționale, vor fi luate în considerare și notele obținute la probele de aptitudini. Astfel:

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf:

(3*APT + MA)/4, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic:

(APT + MA)/2, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

3. Pentru profilul militar:

0,2* MA + 0,8*NP = MFA, unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Media de admitere la liceu pentru elevii care au urmat gimnaziul în limba maternă

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar.

Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Criterii de departajare în cazul mediilor de admitere egale

  • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă (în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale);
  • media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Rezultatele repartizării la licee 2023 se afișează pe 19 iulie.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE