Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Examenul de bacalaureat se va susține, la fel ca în ceilalți ani, în două sesiuni: iunie-iulie și august-septembrie. Anul acesta, Ministerul Educației a modificat calendarul cu o lună înainte de examen, pentru a nu se suprapune cu probele de la Evaluarea Națională 2022.

Examenul va începe cu evaluarea competențelor (limba română, limbă străină și competențe digitale) și va continua cu cele trei probe scrise.

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă și minimum media 6, la toate probele scrise.

Calendar Bac 2022: sesiunea iunie-iulie

 • 23 - 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 - 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 8 - 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 9 - 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 13 - 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 20 iunie 2022: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 - 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Candidații care nu promovează examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie mai au o șansă în sesiunea de toamnă, care va fi organizată în august-septembrie.

Calendar Bac 2022: sesiunea august-septembrie

Spre deosebirea de sesiunea de vară, cea de toamnă va începe cu probele scrise și va continua cu probele de evaluare a competențelor.

 • 18 - 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă (proba la Matematică sau Istorie la Bac 2022 - sesiunea de toamnă)
 • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2022: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 18:00)
 • 1 - 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Actele necesare pentru înscrierea la bacalaureat

Potrivit procedurii transmise de Ministerul Educației, „înscrierea la sesiunile examenului național de bacalaureat 2022 se face prin completarea documentelor-tip de înscriere de către candidați în perioada 9-10 mai 2022 – pentru sesiunea specială, în perioada 23-27 mai 2022 – pentru sesiunea iunie iulie, respectiv în perioada 18-25 iulie – pentru sesiunea august septembrie (…).”

Înscrierile la Bac 2022 au loc în perioada 23-27 mai (pentru sesiunea iunie-iulie) și în perioada 18-25 iulie (pentru sesiunea august-septembrie).

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a publicat lista actelor necesare elevilor pentru a se înscrie la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie. Acestea sunt:

 • dosar
 • 2 poze 3/4
 • copie certificat de naștere și copie act de identitate
 • foaie matricolă
 • cerere-tip - se completează la secretariatul unității școlare absolvite
 • adeverință de recunoaștere a probelor (pentru elevii in promoțiile anterioare)
 • cerere către inspectorul școlar general – pentru candidații din alte județe

Ce probe se dau la Bac 2022

Elevii vor susține trei probe de evaluare a competențelor și trei probe scrise, două din ele în funcție de profilul și specializarea urmate în liceu. Elevii care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale vor susține și o probă la Limba maternă.

Cele trei probe de evaluarea a competențelor sunt: limba română, limba străină și evaluarea competențelor digitale.

Indiferent de profilul și speicalizarea urmate în liceu, toți absolvenții vor susține prima proba scrisă la Limba și literatura română.

A doua probă, cea obligatorie a profilului este Matematică pentru elevii de la profilul Real, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnic Militar, respectiv Istorie, pentru profilul Uman, Artistic, Pedagogic (mai puțin specializarea Învățătoare-educatoare) și Teologic.

Pentru a treia probă, candidații vor avea de ales o disciplină dintre: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Economie, Geografie, Logică și argumentare, Sociologie, Filosofie și Psihologie.

Cum vor fi susținute examenele de la Bac 2022. Reguli pentru elevi

Elevii vor trebuie să respecte câteva reguli la susținerea examenelor, pentru a nu risca eliminarea din săli. Aceste reguli au fost stabilite de Ministerul Educației și publicate în metodologia pentru organizarea examenelor.

Astfel, elevii nu vor avea voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, poșete, sacoșe și alte astfel de obiecte. Acestea vor fi lăsate în spațiile de depozitare a obiectelor personale. 

Elevii nu vor avea voi să aibă asupra lor, în timpul examenelor: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Nu vor putea intra nici cu telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul

Candidații nu vor avea voie să comunice între ei în timpul susținerii examenelor și nici să transmit între ei ciorne, notițe sau alte materiale care pot fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE