Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

UPDATE: Rezultatele la Bac 2023, sesiunea de toamnă, au fost afișate. Rata de promovare: 29,8%

Primele rezultate ale Bac 2023, sesiunea de toamnă, au fost afișate vineri. Sesiunea marchează o premieră: toate lucrările candidaților au fost corectate digitalizat.

 • Rata cumulată de promovare (rezultate inițiale - toate promoțiile) este 29,8%.
 • Rata de promovare pentru promoția anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoțiile anterioare. 

Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații în aceași zi, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 29 august, potrivit calendarului examenului de Bac 2023, sesiunea de toamnă.

Pentru a depune contestații, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care este menționat faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Corectarea digitalizată a lucrărilor la Bac 2023, sesiunea de toamnă

Ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat că evaluarea digitalizată a lucrărilor va ”reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație, în vederea afișării”.

Ministerul Educației precizează că pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite şi instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârşitul probei scrise, în prezenţa candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenţi.

Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidaţi/profesorii asistenţi.

Ulterior, lucrările sunt repartizate automat şi aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflaţi în alt judeţ decât judeţul din care provin candidaţii.

Avantajele pe care ministerul spune că le are corectarea digitalizată a lucrărilor:

 • anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un judeţ în altul, în vederea evaluării;
 • eliminarea birocraţiei (borderourile individuale de notare, precum şi cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);
 • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;
 • transmiterea, în mod automat şi aleatoriu, către alţi doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori iniţiali este mai mare de un punct;
 • scăderea riscului erorii umane în privinţa: calcului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afişării rezultatelor;
 • posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau şcoli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor

Ce rezultate s-au obținut în anii trecuți la sesiunea de toamnă (înainte de contestații)

 • 2022: 32,5%
 • 2021: 30,3%
 • 2020: 31,5%
 • 2019: 30,9%
 • 2018: 26,9%
 • 2017: 26,0%
 • 2016: 24,0%
 • 2015: 24,1%
 • 2014: 22,3%

Condițiile pentru a promova examenul de bacalaureat 

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; 
 • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea; 
 • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE