Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

(P) Philip Morris International lansează Raportul Integrat pentru anul 2023: Aproximativ 33 de milioane de utilizatori adulți folosesc produsele fără fum ale PMI

Philip Morris International (PMI) a publicat cel de-al cincilea Raport Integrat, care subliniază progresele continue realizate de companie pentru a avansa în atingerea obiectivelor propuse pentru 2025, cu accent principal pe modul în care este abordat impactul produselor sale asupra sănătății.

Raportul Integrat 2023 evidențiază expansiunea alternativelor fără fum ale PMI pe piețele din întreaga lume, precum și programele sociale și de mediu desfășurate în paralel, inclusiv implementarea de practici responsabile de marketing și comercializare, precum și eforturile de reducere a deșeurilor post-consum. În plus, PMI raportează performanțele în promovarea unui mediu de lucru divers și incluziv, îmbunătățirea calității vieții oamenilor din lanțul de aprovizionare, decarbonizarea operațiunilor, a lanțului valoric, conservarea naturii și a biodiversității.

„Anul 2023 a fost marcat de unitate, determinare și un angajament continuu față de viziunea noastră către un viitor fără fum”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer PMI. „Pe măsură ce întâmpinăm noi provocări, dedicarea oamenilor noștri, talentul excepțional și profunzimea scopului ne asigură că suntem bine pregătiți pentru a ne continua călătoria – urmărim progresul, îmbrățișăm inovația și promovăm sustenabilitatea pe măsură ce ne transformăm pentru totdeauna.”

Abordarea PMI față de sustenabilitate este ghidată de rezultatele evaluării de materialitate a sustenabilității din 2021, care s-a bazat pe principiile dublei materialități și a identificat astfel subiectele pe care PMI se concentrează și pentru care își prioritizează resursele. Strategia de sustenabilitate a PMI abordează două teme disctincte: cele legate de produsele sale (ce produce compania), care fac parte din pilonul „Impactul produsului” și cele legate de operațiunile sale de afaceri (cum produce compania), care fac parte din pilonul „Impactul Operațional”.

Impact la nivel de produs

Social

 • 33 milioane - totalul estimat de utilizatori adulți ai produselor PMI fără fum, dintre care 28.6 milioane de utilizatori IQOS (2022: 24.9 milioane de utilizatori IQOS)
 • 36,4% - din veniturile nete provenite din comercializarea produselor fără fum (2022: 32,1%)
 • 84 - piețe în care produsele PMI fără fum sunt disponibile la vânzare3, dintre care 47% sunt în țări cu venituri mici și medii4(2022: 73, 42%)
 • 25 de piețe în care produsele fără fum reprezintă mai mult de 50% din veniturile nete anuale (2022: 17)
 • 12,5 miliarde USD - investiții cumulate în ce privește produsele fără fum din 2008 (2022: 10,7 miliarde USD)
 • 98% - din totalul volumelor vândute acoperit de programele de prevenire a accesului tinerilor în canalele indirecte de vânzare cu amănuntul (2022: 91%)

De mediu

 • 320.000 - numărul cumulat de dispozitive electronice fără fum reabilitate sau reparate din 2021 (2022: 157.000)
 • 76% - din volumul livrărilor acoperit de piețele cu programe de combatere a deșeurilor reprezentate de mucurile de țigări (2022: 68%)
 • 17,6% - din totalul volumelor vândute acoperit de piețele cu programe de preluare a consumabilelor fără fum

Impact operațional

Social

 • 41,8% dintre funcțiile de conducere sunt ocupate de femei, ceea ce înseamnă că am depășit ținta de 40% (2022: 40,7%)
 • 8 evaluări de impact în ce privește drepturile omului efectuate în țările cu cel mai mare risc (2027: 7)
 • 0,1% prevalență a muncii copiilor în rândul fermierilor contractați care furnizează tutun către PMI (2022: 0,1%)7

De mediu

 • 94% proporția de tutun achiziționat fără riscul defrișării nete a pădurilor naturale gestionate și fără conversie a ecosistemelor naturale (2022: 55%)
 • 8,14 milioane de metri cubi de apă optimizați în zonele noastre de cultivare a tutunului (cumulat din 2019) (2022: 4,94 milioane de metri cubi)

Raportul Integrat 2023 al PMI este completat de studii de caz la nivel de țară pe PMI.com, care aduc în prin plan activitatea companiei în domenii prioritare pentru sustenabilitatea și studii de piață referitoare la impactul asupra societății și asupra mediului din întreaga lume.

„Viziunea noastră strategică unește obiectivele noastre non-financiare cu rezultatele financiare. Acest lucru este în concordanță cu scopul pe care îl avem, care rezonează din ce în ce mai mult cu părțile interesate ale companiei și credem că demonstrează relația puternică dintre impactul societal și obținerea unor rezultate pe termen lung pentru acționarii noștri”, a explicat Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer PMI. „Construirea unui viitor fără fum și depășirea obiectivelor noastre de sustenabilitate nu implică doar decizii corecte din punct de vedere etic, ci sunt piatra de temelie a strategiei noastre și cheia succesului nostru comun.”

În 2023, performanța PMI în ceea ce privește sustenabilitatea a fost recunoscută de consultanții protocolului ESG și de organizațiile cheie din zona sustenabilității, inclusiv:

 • Scor triplu A de la CDP pentru al patrulea an consecutiv, ceea ce plasează PMI printre companiile de top la nivel global în ceea ce privește transparența și activitatea față de mediu
 • Includerea în Consiliul de conducere al CDP pentru al șaptelea an consecutiv
 • Includerea în Dow Jones Sustainability World Index pentru prima dată și în Dow Jones Sustainability North America Composite Index pentru al patrulea an consecutiv (indexul în vigoare cu începere de la 18 decembrie 2023), pe lângă faptul că i s-a acordat statutul „Prime” în ISS Evaluare corporativă ESG (evaluare ESG ISS din 21 noiembrie 2023)
 • Validarea din partea inițiativei Science Based Targets (SBTi) a obiectivelor sale de reducere a emisiilor cu privire la păduri, terenuri și agricultură (FLAG), ceea ce face PMI una dintre puținele companii care au obținut această recunoaștere
 • Nominalizarea Early Adopters pentru promovarea adoptării recomandărilor Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

„Pe măsură ce prezentăm Raportul Integrat pentru 2023, subliniem că atingerea unui viitor fără fum nu este doar o prioritate, ci este esența scopului nostru. Drumul pe care îl parcurgem este marcat de ambiția noastră, de angajamentul nostru de a acționa în mod transparent și dedicarea noastră în a ne asigura că țigările devin istorie”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer PMI. „Rămânem dedicați practicilor de raportare transparente, consecvente și de încredere, care să permită părților interesate externe să înțeleagă nu numai performanța noastră, ci și modul în care răspundem unui mediu aflat în continuă schimbare. Totul se întâmplă cu o planificare pe termen lung, iar în acest fel încurajăm un peisaj de afaceri durabil și transparent. ”

Pregătirea Raportului Integrat al PMI pe anul 2023 a luat în considerare ghidurile standardelor și cadrelor internaționale, inclusiv Inițiativa Globală de Raportare (GRI), Pactul Global al ONU (UNGC), Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Fundația IFRS, inclusiv utilizarea standardelor sale SASB, Principii de Gândire Integrată și Cadru de Raportare Integrat.

Raportul își propune să ofere o descriere obiectivă a modelului de afaceri, a strategiei, performanței și perspectivelor companiei cu privire la prioritățile sale economice, de mediu, sociale și de guvernare. Acesta descrie progresul PMI în îndeplinirea scopului său, așa cum este formulat în Declarația sa de Scop, de a înlocui complet țigările cât mai curând posibil cu alternative fără fum, care sunt dovedite științific a fi mai puțin dăunătoare decât fumatul, în timp ce pe termen lung așează bazele pentru o afacere solidă în domeniile stil de viață, bunăstare a consumatorilor și sănătate.

Pentru mai multe informații referitoare la sustenabilitate în cadrul PMI accesați pmi.com/sustainability. Raportul Integrat PMI îl găsiți aici: 2023 Integrated Report, case studies and market stories, Sustainability KPI Protocol 2023.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE