Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Anul școlar 2022-2023 începe cu modificări majore pentru elevi și profesori. Care sunt cele mai mari schimbări

Se strigă iar catalogul în învățământul românesc, însă de data aceata nu mai este vorba de prăfuitul registru care amintește de blamatele dosare cu șină, ci de unul „modern”, din care rubricile pentru semestrul I și II dispar.

Nu este singura schimbare revoluționară pentru Educație. Învățământul are cu totul o altă interfață.

Toamna aceasta elevii vor începe mai devreme cu o săptămână școala, pe 5 septembrie. Vor exista în locul semestrelor, cinci module despărțite de cinci vacanțe, iar tezele nu vor mai fi obligatorii.

Ministerul Educației a hotărât o nouă modificare chiar pe ultima sută de metri: eliminarea mediei anilor de studiu din calculul mediei de admitere la liceu.

În continuare, Euronews România prezintă care sunt cele mai importante schimbări care vor intra în vigoare odată cu începerea noului an școlar.

Cum vor fi organizate cele cinci module

Structura anului școlar 2022-2023 va arăta diferit față de cea de până acum. Dispar semestrele, care vor fi înlocuite de cinci module despărțite de cinci vacanțe.

Iată cum va fi structurat noul an școlar:

Modulul 1 

  • cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
  • vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 

  • cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
  • vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023

Modulul 3 

  • cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;
  • vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6—26 februarie 2023; 

Modulul 4 

  • cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;
  • vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023; 

Modulul 5 

  • cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
  • vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Mediile semestriale și tezele dispar. Cataloagele și carnetele elevilor vor fi schimbate

Începând cu noul an școlar, tezele nu mai sunt obligatorii, dar pot fi susținute de profesorii care hotărăsc acest lucru și totodată mediile semestriale vor dispărea. Pe cele cinci module introduse în învățământ, notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

„La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”, conform art. 109 alin. (1) din ROFUIP.

Media anuală generală se calculează similar cu media aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare".

În învăţământul primar, la clasele I - IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.

Ca urmare a acestoe schimbări, cataloagele și carnetele elevilor vor fi schimbate în acest an.

La cataloage au dispărut cele două rubrici pentru semestrul I și II, dar și coloanele pentru notele la teze și cele pentru media semestrială. Va fi o singură rubrică pentru o singură medie din septembrie până în iunie.

Se schimbă calculul mediei de admitere la liceu

Media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu a fost eliminată iar ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională

„În acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională”.

Până anul acesta, media de admitere pe baza căreia s-a făcut înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial s-a calculat ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Orar nou pentru ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” 

O altă noutate o reprezintă perioada pentru programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Acestea se vor desfășura în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).  

Transferul elevilor la alte școli are reguli noi

Vor fi reguli noi și pentru transferul elevilor la alte licee. Astfel, copiii vor putea fi mutați de la un liceu la altul doar în situații excepționale. Acest lucru se va face pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti sau a documentelor medicale justificative.

De altfel, elevii se pot transfera doar în situația în care media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, conform documentului. 

Școlile nu vor mai putea exmatricula elevi

O altă regulă introdusă în acest an școlar este interzicerea exmatriculării elevilor. Măsura exmatriculării va fi posibilă doar în învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

"Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi (în cazul elevilor din învățământul postliceal), precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7, respectiv 8 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de "Bine".

Părinții nu vor mai putea să strângă bani pentru profesori

Părinții nu vor mai avea voie să strângă bani pentru cadourile profesorilor, având în vedere că a fost eliminată această posibilitate din noul Regulament. Este vorba despre „eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”, se arată în comunicatul ministrului Educației.  

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE