Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Declarația unică 2023: Ultimele zile în care mai poate fi depus formularul

Declarația unică (Formularul 2012) trebuie depusă de persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Formularul 212 trebuie completat și depus până pe 25 mai, termen care a fost stabilit și în anii trecuți.

Noul plafon pentru plata contribuțiilor a ajuns la 36.000 de lei, având în vedere că salariul minim a urcat la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023.

ANAF recomandă aa Declarația Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", disponibil pe anaf.ro
  • prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii", disponibil pe portalul e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat:

De asemenea, Declarația Unică se poate depune și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Ce diferențe sunt între declarația unică 2023 și cea din 2022

  • schimbarea modului de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venit din cedarea folosinței bunurilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil;
  • reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin venituri din afara țării, cum ar fi pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE