Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

De ce documente au nevoie părinții care pleacă în vacanță în altă țară cu copiii

Poliţia de Frontieră atrage atenţia asupra actelor de călătorie ale minorilor, în special în perioada vacanţei de vară, când mulţi români pleacă în străinătate cu copiii.

În ultima lună, peste 400 de copii nu au fost lăsaţi să treacă graniţa, din cauză că părinţii sau însoţitorii nu deţineau documentele necesare, transmite Agerpres.

Documentele necesare pentru copiii pentru ieșirea din țară

Copiii din România pot călători în străinătate în baza documentului de călătorie individual valabil - pașaport sau carte de identitate (pentru minorii cu vârsta peste 14 ani) numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali.

Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Certificatul de naștere NU reprezintă document de călătorie.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor, numai dacă este însoţit de o persoană fizică majoră - în următoarele cazuri:

1.       minorul însoțit de ambii părinți

 • minorului care călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieşirea din România în baza documentului de călătorie individual, fără a fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.

2.       minorul însoțit de unul dintre părinți

Minorul care călătorește însoțit doar de unul dintre părinți i se permite ieșirea din țară în următoarele situații:

 • dacă părintele însoțitor prezintă o declarația a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia;
 • dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
 • dacă părintele însoțitor face dovada decesului celuilalt părinte;
 • dacă părintele însoțitor face dovada că celălalt părinte este decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut, în condițiile legii;

3.       minorul însoțit de reprezentantul legal

 • cetățeanul român minor care călătorește însoțit de un reprezentant legal i se permite ieșirea din țară în baza hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, din care să reiasă că persoana/persoanele însoțitoare exercită drepturile și obligațiile părintești asupra acestuia.

4.       minorul însoțit de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal)

I se permite ieșirea împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă:

 • declarația părinților care să cuprindă acordul cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia,
 • datele de identitate ale însoțitorului respectiv
 • Certificat de cazier judiciar. Valabilitatea certificatului de cazier judiciar este de 6 luni de la data eliberării.

Poate avea calitatea de însoțitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei companii care desfășoară activițăți de transport persoane. În acest caz, trebuie prezentate documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane, în cazul în care minorul este însoțit de aceasta.

5.       minorul cu domiciliul/reședința în străinătate

I se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

Atestarea destinației călătoriei se face prin bilete de călătorie emise de companiile transportatoare, pentru întregul parcurs al călătoriei.

Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul / reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se poate face cu:

a. paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv.

b. paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

Dovada reședinței minorului se face cu orice document emis de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat:

 • permis de ședere eliberat pe numele minorului;
 • carte de rezidență eliberată pe numele minorului ;
 • alte acte emise pe numele minorului de către autoritățile competente din acel stat privind înregistrarea reședinței (ex. adeverințe/certificate emise de autorități publice etc.).

6.       minorul care urmează să beneficieze de tratament medical în străinătate

I se permite ieșirea din țară, fără a fi necesar acordul ambilor părinți sau al reprezentantului legal, în baza documentelor doveditoare ale situației medicale a minorului - în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei), emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.

7.       minorul care participă la studii sau concursuri oficiale în străinătate

Este necesar doar acordul unuia dintre părinți. În acest sens, însoțitorul trebuie să prezinte la controlul de frontieră documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale - în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei).

De la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră au întrerupt călătoria a peste 1.800 de cetăţeni români minori ca urmare a faptului că părinţii/însoţitorii nu deţineau documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiţii legale.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE