Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Prime de până la 15 mii de lei pentru șomerii care își găsesc un loc de muncă. Cum sună condițiile

Șomerii care se află în baza de date a serviciului public de ocupare se pot bucura de o serie de beneficii dacă vor să își găsească de muncă.

Scopul indemnizațiilor este de a încuraja mobilitatea forței de muncă.

Este nevoie să soliciți acordarea acestora și să îndeplinești anumite condiții specifice pentru a beneficia de o măsură gândită pentru a-i stimula pe șomeri să fie interesați să petreacă perioade cât mai scurte în șomaj.

Prima de activare

Indemnizația poate fi obținută de șomerii care reușesc să se angajeze cu norma întreagă în baza unui contract pe o perioadă de cel puțin trei luni, menționată de la început în contract.

Dacă vei fi angajat pentru mai puțin de trei luni, nu poți obține prima de activare nici în cazul în care apoi se modifică durata încadrării în muncă.

Pentru acordarea primei de activare de 500 de lei, șomerii trebuie să depună documentele la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde se afla în evidență, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării.

Acte necesare pentru prima de activare

  • cererea-tip;
  • copia actului în baza căruia ai fost încadrat în muncă;
  • angajamentul pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primite în situația în care raporturile de muncă încetează, într-o perioadă mai mică de trei luni de la data încadrării în muncă;
  • declarația pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni nu ai fost angajatul sau.

Prima de mobilitate

Persoanele care își schimbă domiciliul pentru a începe să lucreze vor beneficia, la rândul lor, de prime de mobilitate, acordate în funcție de distanța față de localitatea lor de domiciliu.

De primele de încadrare și de instalare (denumite prime de mobilitate) se vor bucura șomerii care se încadrează în munca, cu norma întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Prima de încadrare vă putea fi obținută de șomerii care se angajează pentru o perioada de cel puțin 12 luni într-o localitate aflata la cel puțin 15 km distanta fata de cea de domiciliu sau de reședință, iar cuantumul acesteia se vă calcula la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi.

Prima de instalare se vă putea acorda șomerilor care se angajează pentru cel puțin 12 luni, la o firmă situată la o distanță mai mare de 50 de km față de localitatea de domiciliu sau de reședință, iar cuantumul vă fi diferit, după cum urmează:

  • 12.500 de lei pentru persoană fară loc de muncă ce își schimbă domiciliul pentru a se angaja;
  • 15.000 de lei pentru persoană fară loc de muncă ce își schimbă domiciliul pentru a se angaja și care este însoțită și de membrii familiei; dacă această condiție nu mai este îndeplinită, nu ai obligația de a restitui banii primiți.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE