Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Proiectul pentru obligativitatea polițelor RCA pentru biciclete și trotinete, depus la Senat. Ce prevede actul normativ

Încheierea de polițe RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice va deveni obligatorie. Guvernul a adoptat în ședința de vineri un proiect de lege în acest sens, însă acesta va trebui dezbătut și votat și în Parlament.

Executivul motivează că polițele sunt necesare pentru despăgubirea victimelor accidentelor de circulație și a persoanelor prejudiciate.

Nu toate vehiculele cu autopropulsie vor trebui însă asigurate, conform proiectului.

”Vor intra sub obligația de asigurare și vehiculele care, conform legislației naționale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării și dau două exemple relevante: trotinetele electrice și bicicletele electrice vor trebui obligatoriu asigurate. Există însă și exceptări foarte bine justificate în acest proiect de lege, și anume nu va mai exista obligativitatea asigurării RCA pentru vehiculele retrase temporar sau permanent din circulație și a căror utilizare este interzisă.

De asemenea, vor fi exceptate de la o astfel de asigurare fotoliile rulante sau vehiculele similare cu propulsie proprie, destinate a fi utilizate în mod exclusiv de către o persoană cu dizabilitate fizică locomotorie. O altă excepție de la obligativitatea de asigurare este cazul utilizării vehiculelor în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor, inclusiv a curselor și competițiilor, dar această exceptare se aplică numai în cazul în care organizatorul sau orice altă parte implicată în eveniment are încheiată o asigurare sau pune la dispoziție o garanție alternativă”, a precizat purtătorul de cuvânt Mihai Constantin, după şedinţa de Guvern.

Ce prevede proiectul

Proiectul, care pune în acord legislaţia românească cu cea europeană, defineşte "vehiculul" în sensul în care obligaţia de asigurare se raportează la anumite criterii de natură tehnică, drept urmare intrând sub obligaţia de asigurare şi vehicule ce conform legislaţiei naţionale nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării - trotinete electrice, biciclete electrice şi alte vehicule. Totodată, sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse de situaţii în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport.

Proiectul stabileşte, totodată, modalitatea de control a asigurării RCA. Astfel, se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislaţia GDPR este respectată.

Este introdus şi un tipizat standardizat la nivel european în ceea ce priveşte atestarea istoricului daunelor întâmplate acoperite de RCA ale asiguratului.

Potrivit proiectului, se defineşte ca fiind vehicul orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, dar care nu se deplasează pe şine cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h dau masă proprie mai mare de 25 kg şi o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h; orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menţionat, indiferent dacă este cuplată sau necuplată; tramvai. Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurarea RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia în limitele teritoriale de aplicare prevăzute de lege.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele: pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei; pentru vătămările corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără carcater patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 31.926.210 lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară poate revizui prin reglementări proprii limitele prevăzute, în conformitate cu reglementările europene.

Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurarea facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei alte părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculele acestora.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE