Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Comisia Europeană recomandă ridicarea MCV. După 15 ani de monitorizări, raportul este pozitiv

Publicat de: Euronews

Comisia Europeană recomandă ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) în cazul României. După 15 ani de monitorizări, raportul Executivului UE este pozitiv. Decizia merge la Parlamentul European și la Consiliul UE.

De acum înainte, Comisia nu va mai monitoriza sau raporta cu privire la România în cadrul MCV, dar monitorizarea va continua în cadrul ciclului anual privind statul de drept. Raportarea va fi consolidată în raportul anual al Comisiei privind statul de drept, ca pentru toate statele membre.

22/11/2022 , 17:52

Premierul Ciucă: „Direcția reformelor este cea corectă”

„Am primit cu satisfacție raportul privind România din cadrul MCV, prezentat astăzi de Comisia Europeană. Acesta constată, în premieră, îndeplinirea recomandărilor și a obiectivelor Mecanismului, așa cum era prevăzut în Decizia de înființare a MCV, adoptată la momentul aderării României la UE”, a scris, pe Facebook, premierul Nicolae Ciucă.

„Pentru Guvernul României, acest raport și evoluțiile pe care le angrenează ne încurajează să continuăm cursul stabilit în sprijinirea independenței justiției, a luptei anticorupție, de o manieră sustenabilă şi cu rezultate bune în continuare, în beneficiul societății românești. Toate acestea sunt esențiale deoarece răspund așteptărilor cetățenilor români.

În baza raportului de astăzi, monitorizarea României se va derula, exact ca și în cazul celorlalte state membre UE, prin Mecanismul general la nivel european privind statul de drept.

Raportul este și o recunoaștere și o confirmare la nivel european a faptului că direcția reformelor pe care am urmat-o cu consecvență în ultima perioadă este cea corectă.

De asemenea, deoarece evaluarea Comisiei nu are la bază doar evoluțiile recente, ci, în mod evident, o acumulare susținută de progrese pe care România le-a înregistrat de la momentul instituirii Mecanismului, avem o importantă recunoaștere a maturității atinse în funcționarea instituțiilor competente.

Nu am parcurs acest drum singuri. Am beneficiat constant de cooperarea foarte pragmatică cu experții Comisiei Europene. Autoritățile române competente au menținut cu aceștia un dialog cordial și constructiv, care va fi continuat pe același baze de deschidere și încredere în cadrul instrumentelor orizontale europene din domeniu.

La 15 ani de la aderare, concluziile raportului reflectă eforturile României și intrarea într-o logică de consolidare a statutului nostru european. Rămânem ferm ancorați în viziunea pro-europeană a României, clară si pe termen lung, o viziune europeană bazată pe unitate, democrație, stat de drept și valori împărtășite în mod egal de toate statele membre, pe baza acelorași instrumente”, a mai spus șeful Guvernului.

22/11/2022 , 17:40

Prima reacție a președintelui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis, a susținut, la Palatul Cotroceni,, după ce Comisia Europeană a recomandat ridicarea MCV .

„România a făcut un nou pas semnificativ în aderarea la UE. MCV s-a încheiat azi. Avem confirmarea clară că România a făcut reformele necesare pentru statul de drept. De acum înainte România va fi la fel ca toate statele membre doar prin mecanismul generalizat privind statul de drept.

Parlamentul a adoptat legile fundamentale privind sistemul judiciar, pe care le-am promulgat după ce au fost declarate constituționale. Mă bucur că toate progresele au fost consemnate în raportul MCV de astăzi. Cetățenii au dreptul la un sistem de justiție funcțional, eficient, idenpendent. Felicit autoritățile, Guvernul, miniștrii, Parlamentul pentru aceste rezultate și îmi exprim aprecierea și pentru eforturile diplomatice”, a spus președintele Iohannis.

Raportul Comisiei Europene:

22/11/2022 , 16:41

Progresele României, suficiente pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul MCV

Comisia Europeană a adoptat astăzi cel mai recent raport privind măsurile luate de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Raportul face un bilanț al progreselor înregistrate în ceea ce privește recomandările restante și îndeplinirea obiectivelor de referință din cadrul MCV de la raportul MCV din iunie 2021. Raportul ia act în mod pozitiv de eforturile semnificative depuse de România pentru a pune în aplicare toate aceste recomandări prin noi acte legislative, politici și instrumente de consolidare a sistemului judiciar și de combatere a corupției.

Comisia concluzionează că progresele înregistrate de România sunt suficiente pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul MCV la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi încheiate în mod satisfăcător. De asemenea, evaluarea ia în considerare evoluția peisajului privind statul de drept în UE și, în special, angajamentul deplin al României în cadrul ciclului de raportare privind statul de drept.

Printre reformele importante se numără legile justiției adoptate recent și o nouă strategie de dezvoltare a sistemului judiciar. Comisia ia act, de asemenea, de angajamentul României de a ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei de la Veneția, cu privire la legile justiției și, în general, în cazul în care sunt necesare acțiuni suplimentare.

În ceea ce privește lupta împotriva corupției, instituțiile statului își unesc forțele pentru a pune în aplicare o nouă strategie națională anticorupție, iar un bilanț pozitiv în ceea ce privește eficacitatea investigării și sancționării corupției la nivel înalt a continuat și în 2021 și 2022. Parlamentul a îmbunătățit procedura în jurul ridicării imunităților politice, iar instituțiile românești responsabile de aplicarea normelor privind integritatea și conflictele de interese, precum și de gestionarea și recuperarea bunurilor infracționale, au funcționat în mod eficient.

În cele din urmă, România înregistrează progrese rapide în ceea ce privește revizuirea codurilor sale penale, precum și consolidarea cadrului său de integritate. Finalizarea acestor reforme importante reprezintă, de asemenea, etape importante în cadrul Planului de redresare și de reziliență al României, iar Comisia va continua să coopereze cu România pentru ca acestea să fie realizate cu succes, în conformitate cu legislația UE și cu standardele internaționale de combatere a corupției.

Este important ca România să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea în legislație concretă a angajamentelor rămase specificate în raport și la continuarea punerii în aplicare, în cadrul ciclului anual al raportului privind statul de drept și cu sprijinul altor părți ale setului de instrumente ale UE privind statul de drept.

MCV poate fi revocat printr-o decizie a Comisiei. În conformitate cu actele de aderare, care constituie temeiul juridic pentru deciziile MCV, "Comisia informează Consiliul în timp util înainte de a revoca măsurile de salvgardare [MCV] și ia în considerare în mod corespunzător orice observații ale Consiliului în această privință".

Ridicarea MCV până la final de an poate fi criteriul decisiv pentru aderarea la Schengen.

Premierul olandez, Mark Rutte, a reafirmat, luna trecută, în parlamentul naţional că, în principiu, nu există nimic împotriva aderării Bulgariei şi României la Schengen, la care cele două ţări se pot alătura când sunt pregătite. Pentru ambele ţări este nevoie de o actualizare a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), mai spunea Rutte.

Ce este MCV?

Atunci când au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria mai aveau încă probleme legate de nefinalizarea reformei judiciare, de corupție și, în cazul Bulgariei, de criminalitatea organizată. De aceea, Comisia a instituit mecanismul de cooperare și de verificare (MCV), o măsură tranzitorie prin care să poate ajuta cele două țări să remedieze aceste probleme.

Comisia continuă să evalueze evoluția Bulgariei și a României după aderare pentru a le ajuta să-și dezvolte și să-și eficientizeze sistemele administrative și judiciare, astfel încât să-și poată îndeplini obligațiile aferente statutului de membru al UE și să poată asigura aplicarea corectă a legislației, politicilor și programelor europene.

Reforma sistemului judiciar și combaterea corupției și a criminalității organizate sunt aspecte foarte importante în primul rând pentru cetățenii români și bulgari. Odată atinse obiectivele în domeniu, ei își vor putea exercita pe deplin drepturile care le revin în calitate de cetățeni europeni.

Cum funcționează MCV?

În decembrie 2006, Comisia a adoptat o serie de decizii care stabilesc, printre altele, obiectivele de referință pe care ar urma să le atingă cele două țări.

Evaluările Comisiei și rapoartele sale oficiale sunt realizate în urma unei analize și a unei monitorizări riguroase, în baza unui dialog constant între autoritățile bulgare și române și serviciile Comisiei. Rapoartele se bazează, de asemenea, pe contactele cu alte state membre, societatea civilă, diferite organizații internaționale, experți independenți și diverse alte surse. 

Comisia realizează periodic rapoarte privind progresele înregistrate, primul dintre acestea fiind prezentat la 27 iunie 2007. Rapoartele conțin evaluarea situației de către Comisie și recomandările pe care aceasta le adresează autorităților bulgare și române. Ele sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei, care analizează în profunzime fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV. 

Toate rapoartele Comisiei, metodologia utilizată și concluziile formulate sunt discutate ulterior în Consiliul de Miniștri, care a aprobat întotdeauna rapoartele în concluziile sale.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE