Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Ghid pentru eliberarea buletinului în 2023. Actele necesare și valoarea taxei pentru cartea de identitate

Publicat de: Euronews

Buletinul sau cartea de identitate este documentul eliberat de autoritățile române care face dovada identitității, domiciliului și cetățeniei române a titularului. În România, eliberarea buletinului se face în prezent odată cu împlinirea vârstei de 14 ani.

Ce informații conține buletinul/cartea de identitate

Buletinul conține fotografia titularului, alături de mai multe informații pentru identificarea acestuia:

 • Numele și prenumele;
 • Codul numeric personal (CNP);
 • Sexul;
 • Seria și numărul cărții de identitate (se modifică odată cu schimbarea actului de identitate);
 • Cetățenia și naționalitatea;
 • Locul nașterii și domiciliul actual;
 • Unitatea care a eliberat cartea de identitate;
 • Perioada de valabilitate a buletinului.

Până în anul 2009, pe cartea de idenitate erau trecute și prenumele ambilor părinți. Aceste informații nu se mai regăsesc pe buletinele actuale.

Ce valabilitate au cărțile de identitate

Valabilitatea cărții de identitate este de 4 ani, 7 ani, 10 ani sau permanentă, în funcție de vârstă, astfel:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

La cerere, se poate elibera și o carte de identitate provizore, cu valabilitate cuprinsă între 30 de zile și 1 an.

Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate

Buletinele sunt eliberate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, subordonat Ministerului Administrației și Internelor. Astfel, persoana trebuie să se prezinte la ghișeu cu cererea de eliberare a buletinului, precum și cu o serie de alte documente, pe care le detaliem mai jos.

Acte necesare pentru buletin la 14 ani

Petru eliberarea buletinului minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, acesta trebuie să se prezinte la ghișeu, însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentatul legal.

La ghișeu, solicitantul se prezintă cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Acte necesare pentru buletin la 18 ani

La ghișeu, solicitantul se prezintă cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Acte necesare pentru schimbarea buletinului expirat și la schimbarea numelui, sexului sau fiziononmiei

Este obligatorie schimbarea cărții de identitate, după ce aceasta își pierde valabilitatea sau în cazul schimbării numelui după divorț sau căsătorie, precum și în cazul schimbării sexului și a fizionomiei.

La ghișeu, solicitantul se prezintă cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate care urmează să expire;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Eliberarea unui buletin nou cu alt domiciliu

În situația în care o persoană își schimbă domiciliul, este de asemenea necesară schimbarea actului de identitate care să conțină adresa nouă.

La ghișeu, solicitantul se prezintă cu următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor; -certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Taxa pentru eliberarea buletinului

Persoana care solicită cartea de identitate trebuie să plătească o taxă în valoarea de 7 lei. În cazul buletinului provizoriu, taxa este de 1 leu.

Taxa pentru eliberarea buletinului se achită:

 • în numerar, la sediul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (pe bază de chitanţă);
 • online, pe Ghiseul.ro;
 • prin transfer bancar (cu precizarea datelor persoanei pentru care se face plata);

Ministerul de Interne precizează că ”pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.”

Cartea de identitate electronică

În viitor, românii vor avea un nou tip de carte de identitate, electronică. Aceasta va înlocui funcţia cardului de sănătate, însă nu va conţine nicio informaţie referitoare la starea de sănătate, potrivit chestorului de poliţie Cătălin Giulescu, împuternicit director general al DGEP.

Locuitorii din Cluj-Napoca au fost primii care au putut obține buletinul electronic, în cadrul unui proiect pilot care va fi extins și în București, anul acesta, dar și în restul țării.

În ianuarie, Cătălin Giulescu declara că Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP) îşi propune să emită, până la sfârşitul acestui an, cartea electronică de identitate (CEI) la nivelul tuturor serviciilor publice comunitare din ţară.

Buletinul electronic are mărimea unui card bancar și față de vechiul buletinul, pe lângă CNP apar specificate clar data și anul nașterii.

Cartea de identitate electronică nu va fi obligatorie, însă cei care optează pentru modelul vechi trebuie să știe că, din anul 2031, acesta va fi valabil, doar pe teritoriul României și nu va putea fi folosit pentru a călători în străinătate.

Sursa informațiilor: site-ul Ministerului de Interne, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE