Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Ghid pentru obținerea pașaportului simplu electronic în 2024. Acte necesare, valoarea taxei și programarea online

Pașaportul este documentul oficial care permite cetățenilor să se poată deplasa într-o altă țară. Pentru români, acesta le permite intrarea și ieșirea din țară, pentru destinațiile din afara Uniunii Europene sau a țărilor unde este permis accesul și pe baza cărții de identitate.

Pașaportul românesc, pe locul 13 în lume

Pașaportul românesc este pe locul 13 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume în 2024, conform unei companii de consultanță care realizează periodic acest top, în funcție de accesibilitatea călătoriilor.

În 2024 putem vizita 179 de state fără viză, sau doar cu viza aceea pe care o obținem automat, contra unei sume de bani. În 2006 eram pe locul 34. Aderarea la Uniunea Europeană și-a arătat efectele, iar în 2008 ajunsesem pe locul 26. Din 2017 începem să vedem o creștere accelerată. Ne amintim că atunci a fost și momentul în care s-au ridicat vizele pentru Canada. Începând cu anul 2019 și până în 2022 România s-a situat pe locul 16. Iar anul trecut, am ajuns pe poziția 14. Este anul în care Mongolia de pildă, a liberalizat regimul de vize.

Ce valabilitate are pașaportul românesc

În România, cel mai frecvent pașaport eliberat este pașaportul simplu electronic, ce are o valabilitate:

 • de 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani
 • de 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani
 • de 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani

Acte necesare pentru pașaportul simplu electronic

 • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior, dacă acesta există.

Acte necesare pentru pașaportul simplu electronic în cazul minorilor sub 14 ani

 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului, în original.
 • Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original.
 • Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.
 • Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Acte necesare pentru pașaportul simplu electronic în cazul minorilor care au împlinit 14 ani

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului, în original.
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original.
 • Actul de deces al celuilalt părinte, în original.
 • Actul de desemnare a reprezentantului legal.

Taxa pentru eliberarea pașaportului simplu electronic

Contravaloarea pașaportului simplu electronic este de 258 de lei pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani și de 234 de lei pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani.

Ministerul de Interne precizează că plata contravalorii pașaportului se poate achita:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank.
 • online, exclusiv prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro.
 • prin mandat poştal (procedură în curs de implementare)

Cum se face programarea online pentru pașaport

Cererile pentru depunerea documentelor necesare pentru eliberarea pașaportului se pot face și pe baza unei programări online pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte.

Direcția Generală de Pașapoarte precizează că ”platforma beneficiază de noi forme de comunicare prietenoase şi facile şi permite adaptarea sistemului, din punct de vedere tehnologic, la perioada vârfurilor de utilizare, în cazul unui aflux mare de solicitanţi.”

Pentru a face programarea online, solicitantul trebuie să parcurgă următorii pași:

 • pentru completarea formularului de programare, după alegerea judeţului, respectiv selectarea locaţiei în care se doreşte depunerea cererii, se va bifa opţiunea paşaport;
 • în câmpul "Numărul de persoane programate" se va selecta numărul persoanelor (din familie) pentru care se face programare;
 • se vor alege data şi ora la care se doreşte programarea, apoi se vor completa câmpurile: Nume, Prenume, Cod numeric personal, adresa de e-mail la care se vor primi datele programării, opţional numărul de telefon, iar în câmpurile Persoane suplimentare se vor menţiona numele, prenumele şi CNP-ul fiecărei persoane suplimentare;
 • butonul "Salvează" se activează după ce este exprimat consimţământul expres cu privire la Politica de protecţie a datelor cu caracter personal;
 • finalizarea programării se realizează prin selectarea butonului "Salvează".

Programarea va fi confirmată printr-un mesaj transmis la adresa de e-mail indicată. Neconfirmarea programării în termen de 30 de minute duce la anularea acesteia.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE