Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Ghid pentru a obține viza de flotant în 2024: acte necesare și cum se acordă

Viza de flotant reprezintă un document prin care o persoană își stabilește reședința, la o anumită adresă, chiar dacă la acea adresă nu deține un act de proprietate sau nu are un contract de închiriere pe numele său.

Viza de flotant reprezintă dreptul unei persoane de a locui la respectiva adresă (care va fi încrisă în actul de identitate), dar nu oferă dreptul de proprietate sau închiriere asupra locuinței.

Legislația actuală obligă persoana care locuiește la o altă adresă decât cea din actul de identitate să treacă pe buletin adresa unde locuiește efectiv.

Diferența dintre domiciliu și reședință

Codul Civil face diferența între domiciliu și reședință. Astfel, domiciliul ”este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală”, în timp ce reședința ”este în locul unde îşi are locuinţa secundară”. Reședința este stabilită prin viza de flotant.

Viza de flotant se obține de la Evidența Populației a localității în care locuiește solicitantul.

Cât timp este valabilă viza de flotant

Potrivit legislației în vigoare, menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

Acte necesare pentru viza de flotant

Înscrierea reședinței în actul de identitate se face la cererea persoanei care locuiește mai mult de 15 zile la o altă adresă decât cea din buletin.

Pentru obținerea vizei de flotant, solicitantul are nevoie de următoarele documente:

  • cerere pentru viza de flotant (se poate obține și de pe site-ul primăriei)
  • declarația pe proprie răspundere a solicitantului, din care să rezulte că locuiește mai mult de 15 zile pe lună la adresa respectivă
  • actul de identitate al solicitantului sau pașaportul
  • actul de identitate al găzduitorului (dacă este cazul)
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie). În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului, proprietarul trebuie să fie prezent la depunerea actelor, pentru a-și da consimțământul pe cerere.
  • declarația pe proprie răspundere a găzduitorului din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reședința persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Când poate verifica Poliția reședința celor care solicită viză de flotant

În ultimii ani, a fost o adevărată goană pentru vizele de flotant, mai ales pentru înscrierea la o școală bună. În acest sens, autoritățile au luat câteva măsuri importante, pentru a evita situații în care înscrierea reședinței să se facă în mod abuziv (de persoane care nu locuiesc efectiv la adresa înscrisă pe actul de identitate).

În 2020, Ministerul Afacerilor Interne a stabilit că, dacă la aceeași adresă au înscrisă reședința mai mult de două persoane, autoritățile vor face verificări pentru a stabili dacă, într-adevăr, solicitanții locuiesc la adresa înscrisă.

Concret, la primirea cererilor pentru stabilirea reşedinţei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se va verifica în baza de date numărul menţiunilor de reşedinţă valabil înscrise la adresa respectivă. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin două menţiuni de reşedinţă valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

”În situaţia în care, din verificările efectuate de către poliţişti rezultă faptul că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse. Aceste verificări vor fi dispuse şi în situaţia în care se înregistrează un număr mare de solicitări la aceeaşi adresă/adrese distincte", preciza MAI, în 2020.

Câte persoane pot locui la aceeași adresă

De asemenea, o lege promulgată în 2023 impune ca la o adresă să nu fie înregistrate mai mult de 10 persoane. Important de precizat este că această regulă nu se aplică și în cazul rudelor. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 75 lei la 150 lei.

Această măsură a fost luată după ce s-au descoperit mai multe situații absurde. Spre exemplu, într-un apartament din București au fost trecute 18.000 de persoane, care aveau nevoie de o adresă ca să își facă buletin în București.

Cătălin Giulescu, chestor în cadrul serviciului de Evidență a Populației din MAI, a declarat în mai 2023 pentru Euronews România: ”Aceste situații în care peste o mie de persoane declară domiciliul într-un apartament de două persoane, această inițiativă legislativă este stric necesară pentru a asigura pe viitor o revenire la o normalitate necesară pentru dezvoltarea serviciilor digitale. Cifra zece privește doar acele persoane care nu pot să demonstreze o relație de rudenie cu un proprietar sau cu unul dintre coproprietari. Nu sunt vizate acele adrese în care locuiesc mai multe persoane în comun. Fiecare proprietar are libertatea de a permite oricui membru de familie să își stabilească domiciliul, este vorba de acele persoane care nu pot stabili un grad de rudenie cu proprietarul. În 99% din situații, cifra 10 permite tuturor cetățenilor români să își exercite fără niciun fel de dificultăți drepturile constituționale.”

Cum se poate vota la alegerile din 2024 cu viza de flotant

Viza de flotant permite unei persoane să voteze la alegerile locale și parlamentare, în circumscripția unde are reședința, însă în anumite condiții. Alegătorii trebuie să își stabilească reședința cu șase luni înainte de ziua alegerilor, pentru a putea vota în circumscripția respectivă.

Pentru a putea vota pe listele permanente, alegătorul trebuie să se înscrie în Registrul electoral până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului.

Alegătorul care s-a înscris în Registrul Electoral cu adresa de reședință nu va putea vota și la adresa de domiciliu.

Dacă alegătorul nu s-a înscris în Registrul Electoral, acesta poate vota în circumscripția respectivă, pe liste suplimentare, însă doar dacă și-a stabilit reședința cu cel puțin șase luni înainte de ziua votului. În acest caz, pe listele permanente pot vota numai în localitatea de domiciliu.

Surse: OUG 97/2005, Legea 115/2015, Expert Forum

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE