Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Evaluarea Națională 2022. Ghid pentru elevii care susțin examenele

Publicat de: Euronews

Absolvenții clasei a VIII-a încep marți Evaluarea Națională 2022. Prima proba va fi la Limba română. Media obținută la Evaluarea Națională are o pondere de 80% la media de admitere la liceu.

Elevii vor susține două probe la Evaluarea Națională, la Limba și literatura română și la Matematică. Candidații din rândul minorităților naționale vor susține și proba la Limba maternă.

Calendarul Evaluării Naționale 2022

 • 14 iunie 2022 - Limba și literatura română — probă scrisă
 • 16 iunie 2022 - Matematica — probă scrisă
 • 17 iunie 2022 - Limba și literatura maternă — probă scrisă
 • 23 iunie 2022 (până în ora 14:00) – Afișarea primelor rezultate, înainte de contestații
 • 23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00) și 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
 • 30 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor

Cum vor fi evaluate lucrările la Limba și literatura română

Ministerul Educației a făcut precizări importante înainte de examenul la Limba română de la Evaluarea Națională 2022, în condițiile în care anul acesta a fost publicată ediția a treia a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM3).

Astfel, ministerul a precizat„variantele de subiect vor fi proiectate în așa fel încât să fie valorificate experiențele de învățare ale elevilor, prin aplicarea normelor ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române ale DOOM2, publicat în 2005. Subliniem faptul că evaluarea lucrărilor absolvenților de clasa a VIII-a se va face ținând cont de cele două ediții ale acestei lucrări normative (DOOM2 și DOOM3), fără a fi vizate elemente tratate distinct.”

Structura subiectelor la Limba română la Evaluarea Națională 2022

Subiectele la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2022 vor fi structurate astfel încât itemii să măsoare gradul de formare/dezvoltare a competențelor prevăzute în programa de examen, precizează Ministerul Educației.

Subiectul I cuprinde itemi obiectivi și semiobiectivi, de tip întrebare structurată, care vizează: A - preponderent, evaluarea competentei de lectura, a competentei interculturale; B - preponderent, evaluarea competentei lingvistice.

Subiectul II constă într-un item subiectiv, de tip eseu structurat, prin care se evaluează scrierea despre textul literar (metatext) sau scrierea creativă.

Reguli pe care să le știe elevii care susțin Evaluarea Națională 2022

 • Accesul elevilor în săli se va face cel târziu până la ora 8:30. Examenele încep la ora 9:00.
 • Candidații nu vor avea voie în săli cu ghiozdane, rucsacuri, poșete, sacoșe și alte astfel de obiecte. Acestea vor fi lăsate în spațiile de depozitare a obiectelor personale
 • Nu va fi permis accesul elevilor în săli cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor
 • Este interzisă introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, căştilor audio, precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul
 • Elevii care vor să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise
 • Candidații eliminați din examene pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor fi primi nota 1 (unu)

Cum se calculează media de admitere la liceu

După Evaluarea Națională, pentru elevi va urma o altă etapă importantă: admiterea la liceu. Media obținută la examene are o pondere importantă în calcularea mediei de admitere la liceu.

Concret, formula de calcul a mediei de admitere la liceu este:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere
ABS = media generală de absolvire a claselor 5-8
EN = media generală obținută la Evaluarea Națională

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE