Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Cum poți deveni rezervist voluntar în Armata Română

În ultimii ani, au fost înregistrate tot mai multe plecări din Armata Română. Numai anul trecut 7000 de militari au ieșit din Armată, susține Ministrul Apărării. Numărul voluntarilor ar urma să crească. Cum poți deveni rezervist voluntar în Armata Română?

Ce înseamnă rezervist voluntar

Conform site-ului Ministerului Apărării, rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat. Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Rezerviștii voluntari pot fi cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) sau soldați și gradați rezerviști voluntari. Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Atunci când sunt chemați la unitate, rezerviștii voluntari primesc salariul aferent funcției militare pe care o ocupă, la fel ca militarii în activitate care ocupă funcții similare.

În restul timpului, când își continuă activitățile obișnuite, ca civili, li se acordă 30% din salariul funcției militare pe care o au ca rezervisti.

La instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă, iar aceștia sunt concentrați/mobilizați, în condițiile legii, și sunt încadrați în aceleași funcții, mai precizeaza MApN.

Avantaje și beneficii, ca rezervist voluntar

 • 30 % din solda de funcţie, la care se adăuga solda gradului deţinut, atunci când sunt nu participă la instruire sau la misiuni
 • se acordă indemnizație de instalare egală cu solda de funcție, la care se adaugă solda de grad, gradațiile și solda de comandă, după caz
 • nu există obligația restituirii cheltuielilor de recrutare şi selecţie
 • drepturi de echipare și de hrană, conform reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate
 • măsuri de protecție socială, asistență medicală și medicamente
 • pensii și despăgubiri, în caz de invaliditate sau deces
 • cursuri gratuite

Condiții și criterii de recrutare și selecție

 • cetățeni români
 • bărbați și femei
 • domiciliul în România
 • vârsta: 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari
 • îndeplinesc condițiile pentru recrutare și selecție
 • au încheiat un contract cu ministerul Apărării Naţionale
 • se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară
 • să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă
 • să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare
 • să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice
 • să cunoască limba română, scris și vorbit

Selecția voluntarilor rezerviști constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală.

Documente necesare pentru înscriere

Cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o cerere de înscriere.

Există și o serie de documente necesare:

 • actul de identitate, în original și fotocopie
 • certificatul de naștere, în original și fotocopie
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii
 • acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și fotocopie
 • permisul de conducere (categoriile B, C, E – eliberat de autoritățile române), în original și fotocopie, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea autovehiculelor/tehnicii militare specifice
 • livretul militar, în original și fotocopie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Programul de instruire inițială se execută sub forma unui curs de formare, a cărui structură este diferențiată în funcție de sursa de proveniență a candidaților, categoria de personal, arma și specialitatea militară.

Câte locuri disponibile sunt

Locurile disponibile pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt stabilite în funcţie de necesar şi de bugetul aprobat, şi vor fi făcute publice prin intermediul centrelor militare judeţene/de sector şi prin mass-media militară şi civilă.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE