Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Cum arată declarația de interese prin care profesorii trebuie să își asume în scris că nu fac meditații

Din 1 februarie 2024, profesorii trebuie să completeze așa-numita "declarație de interese", conform căreia ei precizează că nu fac meditații cu elevii de la clasă, conform ordinului nr. 3.051, din 11 ianuarie. Legea care interzice meditațiile este în vigoare de 7 ani. Prin acest ordin, a fost aprobată procedura prin care se completează acel formular.

Declarația prin care profesorii precizează că nu fac meditații

În acea declarație, profesorii din România trebuie să treacă școlile și clasele la care predau cursuri, plus o semnătură pe baza căreia se angajează că ei nu fac meditații plătite cu elevii din acele clase.

"Art. 5. — „(1) Personalul didactic de predare declară în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declarații, că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs.

(2) Declarația de interese cuprinde norma didactică și activitățile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic de predare este încadrat în anul școlar în curs, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură."

Profesorii trebuie să completeze acea declarație până în ultima zi a anului în curs. Dacă există cadre didactice care vor fi angajate după data de 31 decembrie, ele au obligația de a completa declarația în termen de cinci zile.

Formularul trebuie să-i fie pus la dispoziție profesorului de către instituția respectivă de învățământ și să fie regăsită pe pagina de internet a respectivei instiuții. Cel care va face verificările exactității informațiilor trecute în document este directorul unității. Ulterior, declarația trebuie trimisă la departamentul de resurse umane al Inspectoratului Școlar Județean.

"Art. 6 – „(2) Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unități de învățământ completează o singură declarație de interese, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2, și depune câte un exemplar completat la fiecare unitate de învățământ.”

Nedepunerea declarațiilor sau nerespectarea obligațiilor trecute acolo constituie abatere disciplinară, conform articolului 209, din noua lege a educației, care a intrat în vigoare pe 3 septembrie 2023, după cum se arată în procedură.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE