Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Profesorii, obligați să dea în scris că nu fac meditații cu elevii de la clasă. Ce este declarația de interese

Profesorii din România vor fi obligați să dea în scris că nu fac meditații plătite cu elevii de la clasa lor. Prevederea apare în Procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare, publicată, luni, în Monitorul Oficial, scrie publicația Educație privată.

Profesorii, obligați să dea în scris că nu fac meditații pe bani cu elevii de la clasa lor, în declarația de interese

Începând luna următoare, dascălii sunt obligați să completeze declarațiile de interese, în care vor scrie dacă fac meditații plătite cu elevii claselor la care predau, lucru interzis prin lege.

 „Pentru a asigura echitatea şi obiectivitatea în activitatea de predare-învăţare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis să desfăşoare activităţi de pregătire suplimentară contra-cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs, având obligaţia de diligenţă să depună eforturi pentru atingerea competenţelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă şi prin programele de învăţare remedială”, potrivit Legii Educației nr. 198 din 2023, Articolul 168 (3).

„(4) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor alineatului (3), la nivelul unitatilor de invatamant se constituie Registrul declaratiilor de interese.”

Dascălii care oferă în particular meditații elevilor de la clasă riscă să fie demiși dacă sunt prinși.

Procedura pentru completarea și depunerea declarațiilor de interese a fost deja publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare chiar din prima zi a lunii februarie anul acesta. Ele vor fi publicate pe paginile de Internet ale școlilor, inclusiv cu numele semnatarului.

Diferența dintre declarația de interese și declarația de avere

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale și se fac în scris, pe propria răspundere, putând fi rectificate doar în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Declarațiile de interese cuprind funcţiile şi activităţile privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit lege5.ro.

Totodată, persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele, conform sursei.

Declaraţiile de avere cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, în conformitate cu Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010, în care sunt trecute bunurile imobile și bunurile mobile, activele financiare, datoriile, cadourile, serviciile sau avantajele primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale etc, dar și veniturile declarantului și ale membrilor săi de familie, printre altele. De asemenea, se vor declara şi veniturile din străinătate.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE