Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Centrele de vaccinare împotriva Covid-19 din Sectorul 4 se închid

Centrele de vaccinare împotriva Covid-19 se închid în Sectorul 4, ca urmare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 373 din 14 aprilie, a anunţat vineri primarul Daniel Băluţă, potrivit Agerpres.

"Am trecut cu toţii printr-o perioadă foarte grea, când nu ştiam exact cum să procedăm şi cum să ne apărăm copiii, părinţii şi bunicii în faţa unei pandemii care a pus stăpânire pe întreaga omenire, însă, într-un final, am găsit cea mai bună soluţie pentru a ne imuniza împotriva Covid-19. (...) Aşadar, vă anunţ că astăzi este ultima zi în care vă mai puteţi vaccina anti-Covid la centrele din Grand Arena şi Palatul Naţional al Copiilor. Începând de mâine, de acest lucru vor fi responsabili medicii de familie şi unităţile sanitare publice cu paturi", a scris Daniel Băluţă, vineri, pe Facebook.

El i-a îndrumat pe cetăţeni să rămână în continuare precauţi şi să încerce pe cât posibil să se protejeze.

În ce constă Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 373

La propunerea Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Guvernul României a aprobat pe 14 aprilie proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ stabilește o serie de măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv pentru unele servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în actualul context epidemiologic, după ridicarea stării de alertă de pe teritoriul României.

Medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda în continuare consultații medicale la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice și boli cu potențial endemo-epidemic. De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi se pot acorda în continuare la distanță. Consultațiile la distanță se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

Investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu Covid-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, se efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, chiar dacă furnizorul aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării; pentru decontarea contravalorii acestora, sumele contractate inițial se suplimentează prin acte adiționale.

În scopul asigurării accesului neîntrerupt la tratament al pacienților cu afecțiuni oncologice, serviciile medicale spitalicești de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, precum și serviciile de radioterapie cuprinse în programele naționale de sănătate finanțate de CNAS, se acordă gratuit tuturor pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Decontarea contravalorii acestora se face de casele de asigurări de sănătate, la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

În mod similar, în cadrul Programului național de supleere a funcției renale, finanțat de CNAS, pentru bolnavii care suferă de insuficiență renală cronică se asigură tratamentul continuu și gratuit prin decontarea de către casele de asigurări de sănătate a ședințelor de dializă, la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

Până la data de 30 septembrie 2022, casele de asigurări de sănătate contractează cu unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă o sumă echivalentă cu media lunară a sumelor contractate la nivelul casei de asigurări de sănătate respective pentru activitatea anului 2021. Perioada aprilie-septembrie 2022 reprezintă o etapă de tranziție în care spitalele au obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încât activitatea medicală să revină la un nivel cât mai apropiat de anii anteriori pandemiei, inclusiv prin creșterea ponderii cazurilor tratate în regim de spitalizare de zi și în ambulatoriul de specialitate.

Ce se întâmplă cu pacienții cu Covid-19

Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor de Covid-19 și a complicațiilor acestora se acordă în continuare tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României.

Evaluarea și tratarea pacienților confirmați cu Covid-19 continuă în cadrul centrelor organizate în spitalele, unde pacienții vor beneficia de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, suportate din fondurile aferente asistenței medicale spitalicești și decontate prin tarif pe serviciu medical-caz.

Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor care au avut un rezultat pozitiv la testul efectuat pentru detecția virusului SARS-CoV-2 se realizează de către medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a pacienților desfășurată în cabinetele medicilor de familie se realizează prin fișa de monitorizare a pacientului ce se completează în aplicația informatică „Corona-forms”; în vederea realizării decontării de către casele de asigurări de sănătate a activității de monitorizare a pacienților, datele din fișa de monitorizare a pacientului vor fi transmise, în mod automat, în forma completată de medicul de familie, din aplicația informatică „Corona-forms” în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI).

Începând cu data de 1 iulie 2022 activitatea de vaccinare împotriva COVID 19 se realizează exclusiv prin cabinetele de asistenţă medicală primară, în cadrul programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății. Persoanele care se vaccinează împotriva Covid-19 cu schemă completă de vaccinare beneficiază de o alocație de hrană, în valoare totală de 100 lei, sub forma tichetelor de masă pe suport electronic, care se achiziționează de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și se distribuie centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate sau autorităților publice locale.

Reamintim că, la data de 31 martie 2022 o serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, și-au pierdut valabilitatea, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente:

· Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

· Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

· Recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;

· Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

· Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Nu sunt afectate de această reglementare documentele care se află în perioada de valabilitate.

Care este situația în cazul donatorilor de sânge

Tot prin actul normativ aprobat se actualizează cadrul legal aplicabil donatorilor de sânge.

Donatorii de sânge au dreptul să primească, la fiecare donare, o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, care au caracteristicile fizice şi valorice conform prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin această OUG se reglementează o serie de măsuri privind drepturile salariale din domeniul sanitar în cazul persoanelor detașate, dar și pentru personalul din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Sănătății, conducerea direcțiilor de sănătate publică și a personalului care gestionează focare Covid-19, personalului din structurile de control ale direcțiilor de sănătate publică.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE