Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Ajutor încălzire 2024. Ministerul Muncii a anunțat noile criterii de acordare a indemnizației de 1400 de lei

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a anunțat că ajutorul de încălzire, acordat din 2023 va fi menţinut în plată, asta deli majorările pensiilor din luna ianuarie ar duce la depăşirea plafonului. Acesta se va aplica inclusiv consumatorilor care utilizează lemne.

Executivul a aprobat menținerea în plată, la același nivel, a drepturilor de ajutor de încălzire și suplimentului pentru energie pentru perioada rămasă din sezonul rece 2023-2024, în contextul modificărilor legislative survenite în ultima perioadă.

Cererile soluționate în toamna anului 2023, cu precădere cele referitoare la sumele acordate în vederea achiziționării de material lemnos, se mențin în plată, în aceleași condiții, și în primăvara anului 2024.

Criteriile de acordare a ajutorului de încălzire

Noile criterii de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie, prevăzute de Legea privind Venitul Minim de Incluziune (VMI), care a înlocuit Venitul Minim Garantat (VMG), se vor aplica doar pentru solicitanții care au depus cereri de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie 𝗱𝘂𝗽𝗮̆ 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟭 𝗶𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰.

Actul normativ a fost aprobat de Guvern și pentru ca majorarea cu 13,8% a punctului de pensie, aplicată de la începutul anului, să nu afecteze drepturile de ajutor pentru încălzire deja stabilite și/sau plătite, cum este cazul ajutoarelor pentru cei care se încălzesc cu lemne și/sau alte materiale solide ori petroliere.

Totodată, 𝘀𝗲 𝘃𝗮 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗰𝘂𝘁𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿, în situația în care acestea au fost deja constituite prin decizia directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județeană/a municipiului București.

”𝑀𝑎̆𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎̆ 𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑖̂𝑛 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑢𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑡̦𝑖 𝑖̂𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑎̆, 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎̆ 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖̂𝑛𝑐𝑎𝑙𝑧𝑖𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑓𝑎𝑐 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̦𝑖 𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑢 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖, 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑖𝑛𝑑 𝑐𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡̦𝑖 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡̦𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑣𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎̆𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑒”, 𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑐𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑖 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑎 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑎-𝑂𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑢.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE