Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

AFM: Subvenții de 15.000 de lei de la stat pentru instalarea gardurilor electrice, care să țină animalele sălbatice la distanță

De Mirabela Vasile  •  

Distribuie

DIMENSIUNE TEXT

Românii care au avut pagube provocate de animalele sălbatice, în gospodării sau terenuri, vor putea solicita finanțări de până la 15.000 de lei de la stat pentru instalarea de garduri electrice sau alte mijloace similare permise de lege.

Ordinul Ministerului Mediului nr. 827/2023, pentru aprobarea ghidului de finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, a fost publicat luni, 3 aprilie, în Monitorul Oficial.

Care sunt criteriile de eligibilitate a dosarului:

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) imobilul-teren pe care se implementează proiectul este în proprietatea/administrarea solicitantului;

b) este implementat pe teritoriul României;

c) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora, astfel încât pot apărea conflicte om—animal ori pot produce pagube în proprietăți, inclusiv la animale domestice;

d) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru același tip de activități realizate asupra acelorași imobile și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

e) finanțarea proiectului propus nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, având în vedere că sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

-nu este acordată de stat sau prin intermediul resurselor de stat;

-nu favorizează una sau mai multe întreprinderi;

-nu denaturează sau are potențialul de a denatura concurența;

-nu afectează schimburile comerciale dintre țările Uniunii Europene;

-măsurile ce vor fi finanțate sunt circumscrise îndeplinirii unor prerogative ale statului/autorităților publice.

Pentru un imobil-teren se poate acorda finanțare o singură dată în cadrul programului.

Ce condiții trebuie să îndeplinească solicitantul

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este persoană juridică română cu sediul în România;

c) este proprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, după caz;

d) nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/faliment, criză financiară, executare silită ori alte situații similare — pentru persoanele juridice;

e) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;

f) nu este înregistrat cu obligații de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu este înregistrat cu obligații de plată către bugetul Fondului pentru mediu, pentru persoanele juridice;

h) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) nu a beneficiat de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același proiect.

Ghidul de finanțare poate fi consultat AICI

Distribuie

Taguri