Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Admitere anticipată la POLITEHNICA București în 2024: ce facultăți organizează concurs, ce probe se susțin, cum arată calendarul admiterii

POLITEHNICA București organizează și în 2024 sesiunea de admitere anticipată pentru toate facultățile. În funcție de strategia fiecărei facultăți, admiterea la POLITEHNICA București în 2024 se face prin concurs de dosare, concurs cu probe scrise, concurs cu probe vocaționale sau concurs mixt.

Ce facultăți din POLITEHNICA București organizează admitere în 2024

Examenele de admitere sunt organizate în toate cele 21 de facultăți (15 în Centrul Universitar București și 6 în Centrul Universitar Pitești).

Centrul Universitar București:

 • Facultatea de Inginerie Electrică (IE)
 • Facultatea de Energetică (Energ)
 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare (AC)
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI)
 • Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică (IMM)
 • Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (IIR)
 • Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB)
 • Facultatea de Transporturi (TR)
 • Facultatea de Inginerie Aerospaţială (IA)
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM)
 • Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii (ICB)
 • Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (ILS)
 • Facultatea de Ştiinţe Aplicate (SA)
 • Facultatea de Inginerie Medicală (IM)
 • Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (AIMA)

Centrul Universitar Pitești:

 • Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică (SEFI)
 • Facultatea de Mecanică și Tehnologie (MT)
 • Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare (ECC)
 • Facultatea de Științe economice și drept (SED)
 • Facultatea de Științe ale educației, Stiințe sociale și Psihologie (SESSP)
 • Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte (TLIA)

Cine poate susține admitere ancipată la POLITEHNICA București

La examenul de admitere anticipată pot participa elevii sau absolvenții olimpici care au obținut rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profl pe perioada liceului. Aceștia pot susține admiterea anticipată fără concurs.

La examen pot participa și elevii sau absolvenții care vor garantarea unui loc în cadrul Politehnica București prin procesul de admitere anticipată prin concurs. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

Ce probe se dau la admiterea anticipată la POLITEHNICA București în 2024

Admiterea în una din facultățile din Centrul Universitar București

Dintre facultățile enumerate mai sus, Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează concurs de admitere cu probe scrise. Restul facultăților organizează concurs de dosare.

Pentru facultățile de Automatică și cea de Electronică, cele două probe scrise sunt: Algebră și elemente de analiză matematică (P1) și la alegere între Fizică și Informatică (P2).

Pentru facultățile care organizează admitere pe bază de dosar, cele două probe care sunt luate în considerare pentru calcularea mediei sunt: Matematică sau Chimie anorganică (proba P1; în funcție de facultate, se alege una din cele două probe) și Fizică, Informatică, Economie, Chimie organică, Biologie, Procesarea computerizată a imaginilor sau Geografie (proba P2; în funcție de facultate, se alege una din probele enumerate).

Admiterea în una din facultățile din Centrul Universitar Pitești

Pentru facultățile din Centrul Universitar Pitești, admiterea anticipată se organizează prin:

Concurs de dosare, pentru facultățile:

 • Științe, Educație fizică, și Informatică – toate domeniile cu excepția domeniilor Educație fizică și sport și respectiv Sănătate
 • Mecanică și Tehnologie – toate domeniile
 • Electronică, Comunicații și Calculatoare – toate domeniile
 • Științe economice și drept – toate domeniile
 • Științe ale educației, Stiințe sociale și Psihologie – toate domeniile
 • Teologie, Litere, Istorie și Arte cu domeniile: Teologie, Limbi moderne aplicate, Limbă și literatura și respectiv Istorie

Concurs cu probe vocaționale, pentru facultățile:

 • Științe, Educație fizică, și Informatică – cu domeniul Educație fizică și sport
 • Teologie, Litere, Istorie și Arte cu domeniile: Muzică și respectiv Teatru și artele spectacolului

Concurs cu probe mixte, pentru facultățile:

 • Științe, Educație fizică, și Informatică – cu domeniul Sănătate (P2 - probă scrisă)
 • Teologie, Litere, Istorie și Arte cu domeniul Arte vizuale (P2 - probă vocațională)

Consultați AICI lista probelor luate în considerare pentru fiecare concurs de admitere.

Calendarul admiterii anticipate la POLITEHNICA București

Centrul Universitar București:

Admitere prin concurs cu probe scrise:

 • Perioada de înscriere: 25 martie - 14 aprilie
 • Test opțional de limbă străină: 5 aprilie
 • Examen scris: 20 aprilie
 • Rezultate: 23 aprilie
 • Contestații: 23-24 aprilie
 • Rezultate finale: 25 aprilie
 • Validare, confirmare, înmatriculare: 15 iulie - 18 iulie

Admitere prin concurs de dosare:

 • Perioada de înscriere: 25 martie - 22 iunie
 • Rezultate: 2 iulie
 • Contestații: 2-3 iulie
 • Rezultate finale: 4 iulie
 • Validare, confirmare, înmatriculare: 15 iulie - 18 iulie

Centrul Universitar Pitești:

Admitere prin concurs de dosare:

 • Perioada de înscriere: 25 martie - 22 iunie
 • Rezultate: 2 iulie
 • Contestații: 2-3 iulie
 • Rezultate finale: 4 iulie
 • Validare, confirmare, înmatriculare: 15 iulie - 18 iulie

Admitere prin concurs cu probe mixte sau probe vocaționale:

 • Perioada de înscriere: 25 martie - 5 mai
 • Examen scris / probe vocaționale: 11 mai
 • Rezultate: 13 mai
 • Contestații: 13-14 mai
 • Rezultate finale: 15 mai
 • Validare, confirmare, înmatriculare: 15 iulie - 18 iulie

Cum se face înscrierea la admiterea anticipată

Candidații se pot înscrie la o singură facultate din POLITEHNICA București și va plăti o singură taxă de înscriere. În primă fază, candidatul va alege disciplinile pentru probele P1 și P2 din cele valabile pentru facultatea la care se înscrie.

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conțină:

 • certificat de naștere;
 • act de identitate;
 • situație școlară, adeverință, foaie matricolă;
 • documente din care să rezulte rezultatele obținute la o setie de activități suplimentare (dacă este cazul);
 • dovada achitării taxei de înscriere;
 • cererea de înscriere;
 • declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor;
 • adeverință medicală;
 • copie/fotografie a documentului care face dovada cunoașterii limbii străine (pentru candidații care optează pentru studii în limbi străine).

Pentru candidații care sunt deja absolvenți, mai este necesară diploma de licență însoțită de supliment/foaie matricolă sau diploma de absolvire.

Pentru candidații care sunt sau au fost studenți în cadrul POLITEHNICA București, mai este necesară adeverința din care să rezultate calitatea de student, perioada, numărul de ani școlarizați și regimul de finanțare.

 • Întregul regulament al admitere anticipate la POLITEHNICA București 2024 poate fi consultat AICI.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE