Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Valoarea tichetelor de creșă crește cu 20 de lei. Ce sumă vor primi părinții

Valoarea tichetelor de creșă crește din această lună cu 20 de lei. Părinții din România primesc acest sprijin financiar din partea angajatorului pentru a plăti taxele la creșa la care au înscris copilul.

Cine primește tichete de creșă

Acest sprijin este acordat angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația pentru creșterea copilului până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu diazabilități.

Conform legii, tichetele de creşă se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

”Nu pot beneficia de tichete de creşă asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, mai indică legea.

Tichetele pot fi folosite numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.

Valoarea tichetelor de creșă în 2024

Pentru semestrul I din 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, este de 640 lei, arată un document al Ministerului Muncii.

Ministerul Muncii: Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018, cu modificările ulterioare, este de 640 lei.

Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat și cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității.

Acte necesare pentru acordarea tichetelor de creșă

Tichetele de creșă reprezintă un beneficiu extrasalarial pe care companiile îl pot oferi angajaților. Pentru a solicita acest sprijin, este nevoie de:

  • cerere pentru acordarea tichetului de creşă;
  • actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;
  • documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat;
  • documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
  • declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la art. 7 alin. (3).

Conform legii, angajatorii care acordă bilete de valoare salariaţilor evidenţiază, în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de masă", "Tichete cadou", "Tichete de creşă", "Tichete culturale" sau "Vouchere de vacanţă", după caz.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE