Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Încep reînscrierile la creşă și grădiniţă 2024. Pentru copiii care vor fi înscriși pentru prima dată, procesul începe pe 27 mai

Pentru copiii care ar urma să meargă pentru prima dată la creşă sau la grădiniţă, înscrierile încep de luni, 27 mai.

Potrivit Ministerului Educației, copiii cu vârste cuprinse între trei luni și trei ani pot fi înscriși la creșă, în timp ce cei care au între trei și șase ani pot fi înscriși la grădiniță.

Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță

 • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 • copie de pe actele de identitate ale părinților și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
 • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere;
 • adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
 • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Criteriile care se aplică pentru înscrierea la creșă

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;
 • domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde depune cererea de înscriere;
 • ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului;
 • situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează;
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
 • cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: pensionat în conformitate cu prevederile legale;
 • cu certificat de handicap; șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea

Criterii care se aplică pentru înscrierea la grădiniță

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar (1 septembrie 2024)
 • -domiciliul/reședința copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă)
 • ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: pensionat în conformitate cu prevederile legale; cu certificat de handicap; șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Știrea inițială: Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunțat că înscrierea la creşă sau la grădiniţă pentru anul școlar 2024-2025 începe pe 27 mai şi se încheie pe 14 iunie.

"Am anunţat, acum ceva timp, lansarea în consultare publică a metodologiei şi a calendarului de înscrieri în creşe şi grădiniţe.

La solicitarea partenerilor sociali, au fost modificate datele propuse în forma iniţială a proiectului.

Toate detaliile privind înscrierea vor fi disponibile pe site-ul Ministerului Educaţiei după publicarea în Monitorul Oficial a metodologiei de înscriere şi a calendarului", a scris Ligia Deca pe Facebook.

Între 20 şi 24 mai se va face reînscrierea copiilor care frecventează creşa sau grădiniţa în acest an şcolar.

Prima etapă de înscriere pe baza celor trei opţiuni exprimate de părinţi este cuprinsă între 27 mai şi 14 iunie.

Pe 14 iunie se vor afişa listele copiilor înscrişi şi locurile libere după prima etapă de înscriere.

Când are loc a doua etapă

Cea de-a doua etapă de înscriere este cuprinsă între 17 iunie şi 5 iulie, la această din urmă dată fiind anunţate listele copiilor înscrişi şi locurile rămase libere.

Între 19 şi 29 august are loc etapa de ajustări - înscrierea copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape şi care nu au participat la înscriere.

Pe 30 august se vor afişa listele copiilor înscrişi şi numărul de locuri libere după etapa de ajustări.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE