Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Rezultatele finale la Bac 2023, sesiunea de toamnă. Rata de promovare a crescut la 32,5% după contestații

Rezultatele finale la Bac 2023, sesiunea de toamnă, au fost afișate marți pe bacalaureat.edu.ro. Față de rezultatele inițiale, rata de promovare a crescut cu 2,7%, până la 32,5%.

Înainte de contestații, rata de promovare la Bac 2023, sesiunea de toamnă, era 29,8%.

 • Au promovat examenul 9.284 de candidați (cu 780 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor).
 • Au fost depuse 12.031 de contestații

Condițiile pentru a promova examenul de bacalaureat 

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; 
 • să susţină toate probele scrise şi să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea; 
 • să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Corectarea digitalizată a lucrărilor la Bac 2023, sesiunea de toamnă

Ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat că evaluarea digitalizată a lucrărilor va ”reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație, în vederea afișării”.

Ministerul Educației precizează că pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite şi instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârşitul probei scrise, în prezenţa candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenţi.

Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidaţi/profesorii asistenţi.

Ulterior, lucrările sunt repartizate automat şi aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflaţi în alt judeţ decât judeţul din care provin candidaţii.

Avantajele pe care ministerul spune că le are corectarea digitalizată a lucrărilor:

 • anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un judeţ în altul, în vederea evaluării;
 • eliminarea birocraţiei (borderourile individuale de notare, precum şi cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării);
 • reducerea timpului de lucru destinat evaluării;
 • transmiterea, în mod automat şi aleatoriu, către alţi doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori iniţiali este mai mare de un punct;
 • scăderea riscului erorii umane în privinţa: calcului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afişării rezultatelor;
 • posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau şcoli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE