Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

MApN, nouă campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. Care sunt criteriile și ce documente ai nevoie pentru a te înscrie

A început o nouă campanile de recrutare și selecție pentru românii care vor să se înscrie în serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

Au fost scoase peste două mii de locuri pentru toate categoriile de personal - ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați.

Care sunt condițiile și criteriile de selecție ale rezerviștilor voluntari

Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile pentru recrutare și selecție și au încheiat un contract cu ministerul Apărării Naţionale. Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară, potrivit Recrutare MApN.

Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;

b) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;

c) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

d) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;

e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Selecția constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală. Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

Documentele necesare pentru selecție

La înscriere, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o cerere de înscriere, alături de:

a) actul de identitate, în original și fotocopie;

b) certificatul de naștere, în original și fotocopie;

c) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii;

d) acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și fotocopie;

e) permisul de conducere (categoriile B, C, E – eliberat de autoritățile române), în original și fotocopie, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea autovehiculelor/tehnicii militare specifice;

f) livretul militar, în original și fotocopie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Pentru orice informaţie referitoare la îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, cei interesaţi trebuie să se adreseze centrelor militare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti în care au domiciliul stabil.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE