Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Au început înscrierile la Bac 2024. Când vor fi susținute probele de la examenul de bacalaureat

Înscrierile pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat au început luni și vor putea fi făcute până vineri, se arată în calendarul aprobat de Ministerul Educației.

Elevii claselor a XII-a şi a XIII-a vor încheia cursurile vineri.

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de Bacalaureat 2024

1. certificatul de nastere (documentul original si o copie);

2. cartea de identitate (documentul original si o copie);

3. cerere de inscriere (fisa-tip informatizata) care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat;

4. certificatul/certificatele in original, precum si o copie a acestuia /acestora, in baza caruia/carora se solicita echivalarea probei C si D, daca este cazul;

5. foaia matricola in original;

6. adeverinta emisa de unitatea de invatamant prin care se confirma finalizarea clasei a XII-a/a XIII-a si media generala.

Sursa: portalinvatamant.ro

Calendar BAC 2024

Examenul de Bac 2024 are loc în perioada 17 iunie - 4 iulie, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. Elevii de clasa a 12-a vor încheia cursurile pe 7 iunie, potrivit structurii anului școlar 2023-2024.

 • 3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 20 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 3 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele la probele scrise vor fi afişate pe 8 iulie până la ora 12:00 şi tot în aceeaşi zi se vor putea depune contestaţii în intervalul orar 12:00 - 18.00.

După rezolvarea contestațiilor, rezultatele finale la Bacalaureat 2024 vor fi afișate pe 12 iulie.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE