Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Parlamentul a adoptat legea prin care evazioniștii care plătesc prejudiciul și 15% în plus scapă de închisoare

Camera Deputaților a adoptat una dintre măsurile pentru combaterea evaziunii fiscale care a fost propusă de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Cu 182 de voturi pentru și 80 împotrivă, măsura a fost adoptată.

Printre alte măsuri, legea prevede că vor scăpa de închisoare evazioniștii care plătesc prejudiciul și 15% în plus. Iar prejudiciul va fi stabilit de către o expertiză de specialitate, după cum se arată în document.

Acest act normativ modifică legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Evazioniștii care plătesc prejudiciul și 15% în plus scapă de închisoare

În document se specifică mai multe aspecte:

  • infracţiune care se va pedepsi cu închisoare de la un an la cinci ani sau cu amendă - nereţinerea impozitelor şi/sau contribuţiilor.
  • infracţiuni care se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă: fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, precum evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive; alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv electronice; executarea de evidenţe contabile duble folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv cele electronice; folosirea de către contribuabil, cu rea-credinţă, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, în vederea creării aparenţei de legalitate a unor operaţiuni fictive sau disimulării circuitului tranzacţional real al bunurilor/serviciilor; utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale”.

În aceste cazuri, există o anumită prevedere care spune că "dacă până la expirarea unui termen de maximum 30 zile de la finalizarea controlului efectuat de organele competente, în urma căruia se individualizează un prejudiciu datorat bugetului general consolidat de până la 1.000.000 euro, prejudiciul majorat cu 15% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepseşte". Astfel, nu va fi începută urmărirea penală.

Totodată, în aceste infracţiuni, se stabilește că, "dacă până la primul termen de judecată, prejudiciul cauzat este acoperit integral, prin plată efectivă, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceste condiţii este de până la 1.000.000 euro inclusiv, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Dacă ulterior primului termen de judecată şi până la judecarea definitivă a cauzei, prejudiciul cauzat este acoperit integral, prin plată efectivă, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc cu o treime".

Faptele se prescriu peste 10 ani, în anumite condiții

Legea mai prevede că, dacă prin aceste infracțiuni "prin care s-a cauzat un prejudiciu care nu depăşeşte 1.000.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, dacă în cursul urmăririi penale, prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepseşte, aplicându-se dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală. Dacă în cursul procedurii camerei preliminare sau al judecăţii, până la pronunţarea unei hotărâri în primă instanţă, acelaşi prejudiciu majorat cu 50% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepseşte, aplicându-se dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală. Dacă în cursul procedurii camerei preliminare sau al judecăţii, până la pronunţarea unei hotărâri în primă instanţă, acelaşi prejudiciu majorat cu 50% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepseşte, aplicându-se dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală. Dacă persoana care a săvârşit una dintre aceste infracţiuni aduce la cunoştinţa organelor de urmărire penală sau organelor fiscale infracţiunea comisă, în timp ce aceasta se află în derulare sau în termen de cel mult un an de la data epuizării activităţii infracţionale şi mai înainte ca organele de urmărire penală să fi fost sesizate cu privire la aceasta şi, ulterior, înlesneşte aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor participanţi la comiterea infracţiunii limitele speciale se reduc la jumătate.

Însă aceste dispoziții nu se aplică dacă făptuitorul a mai comis o infracțiune din această lege într-un interval de cinci ani de la comiterea faptei pentru care a mai beneficiat de aceste dispoziţii.

Și în acest caz există prescripție a faptelor, după cum precizează actul normativ: "În cazul infracţiunilor prevăzute de prezenta lege, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data sesizării organului fiscal sau de la data sesizării organului de urmărire penală, dar nu mai târziu de 10 ani de la data comiterii infracţiunii".

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE