Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Ce schimbări ar putea avea programul ”Școala altfel” în 2024

Publicat de: Euronews

Un nou proiect de metodologie de organizare a programului ”Școala altfel” a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Pentru a fi dezvoltate competențele, se recomandă utilizarea tehnicilor de învăţare colaborativă, inclusiv bazată pe proiecte, a metodelor de schimbare socială (bibliotecă vie, teatru forum, teatru ziar), a dezbaterilor, filmelor artistice, documentare şi de animaţie, cu caracter educativ, resurselor educaţionale online, abordărilor transdisciplinare, interdisciplinare sau pluridisciplinare.

"În perioada Programului naţional "Şcoala altfel", unităţile de învăţământ preuniversitar pot organiza activităţi împreună cu unităţile pentru activităţi extraşcolare (palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, centrele judeţene de excelenţă).

Pentru desfăşurarea activităţilor decise, cadrele didactice, elevii, părinţii şi partenerii unităţilor de învăţământ asigură resursele necesare, având acces la infrastructura şi logistica şcolii. În implementarea programului pot fi utilizate şi resurse extrabugetare. Cadrele didactice asigură supravegherea şi siguranţa antepreşcolarilor/preşcolari/elevilor pe parcursul desfăşurării activităţilor, conform legislaţiei în vigoare", prevede proiectul.

Ce excepții vor fi acceptate pentru proiectul ”Școala altfel 2024”

Prin excepţie, pentru învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru învăţământul profesional - se pot organiza, în această perioadă, activităţi prevăzute în curriculumul de specialitate, la stagiile de pregătire practică, urmărind şi scopul Programului naţional "Şcoala altfel", prevăzut la art. 2 al prezentei metodologii.

De asemenea, prin excepţie, pentru învăţământul postliceal în săptămâna dedicată Programului naţional "Şcoala altfel" se organizează activităţi de instruire practică.

În proiect se precizează că participarea la Programul naţional "Şcoala altfel" este obligatorie atât pentru elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.

În situaţia în care pe întreaga perioadă a programului sau doar în anumite zile, din motive obiective, nu se pot organiza activităţi conform orarului stabilit pentru programul "Şcoala altfel", se desfăşoară alte activităţi educative care contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor din curriculumul naţional.

"Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un pronunţat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult) şi deplasările în afara localităţii care presupun costuri şi pentru care unitatea de învăţământ nu a identificat surse de finanţare", se mai arată în proiect.

Pentru activităţile care presupun costuri din partea părinţilor, unitatea de învăţământ oferă în mod obligatoriu alternative gratuite, se mai arată în proiect.

"Activităţile din programul naţional "Şcoala altfel" la care se înscriu elevii trebuie să însumeze cel puţin numărul de ore la care aceştia ar fi participat într-o săptămână obişnuită de şcoală", prevede proiectul.

Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele elevilor se înscriu la rubrica Purtare din catalog", se menţionează în proiect. 

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE