Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Infracțiuni electorale, nereguli sau comportamente suspecte. Ce trebuie să faci dacă le observi în ziua votării

Lista infracțiunilor electorale și ce trebuie să facă cei care le sesizează în timpul votării. E important să știm ce avem de făcut în cazul în care observăm infracțiuni electorale, nereguli sau comportamente suspecte, pentru că fiecare alegător are un rol esențial în menținerea integrității și corectitudinii procesului electoral. Iată și procedura și cum să votezi la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

Primele rezultate ale alegerilor locale și europarlamentare se văd pe euronews.ro și la Euronews România. Duminică, vă prezentăm cel mai important exit poll, desfășurat chiar în ziua scrutinului. La ora 22.00, vă arătăm datele sondajului care va fi realizat de Curs și Avangarde, iar dumneavoastră veți afla ce au decis românii.

Care sunt infracțiunile electorale

Frauda la vot, mita electorală, falsul în legătură cu alegerile – acestea sunt, printre altele, infracțiuni.

Orice român care le observă, plus alte nereguli sau comportamente suspecte, trebuie să anunțe personalul secției de votare sau autoritățile competente.

Potrivit votcorect.ro, infracțiunile electorale sunt specificate în Legea 286/2009 privind noul Cod Penal:

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 385.
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Coruperea alegătorilor

Art. 386.
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

Frauda la vot

Art. 387.
(1) Fapta persoanei care votează:

a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Violarea confidenţialităţii votului

Art. 389.
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Nerespectarea regimului urnei de vot

Art. 390.
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale

Art. 391.
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă.

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Sancţionarea tentativei

Art. 393. Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.

Ce e de făcut în cazul în care observăm o infracțiune electorală

În cazul în care există astfel de infracțiuni electorale, sesizați de urgență un echipaj de poliție (inclusiv la 112) sau mergeți în prima secție de poliție sau parchet și redactați o plângere penală (dacă sunteți vătămat de infracțiune) sau un denunț (când cunoașteți despre o infracțiune). Plângerea și denunțul se fac în scris și verbal.

Unde se depune plângerea penală?

Există mai multe situații legate de locul unde se depune o plângere penală:

 • dacă se știe unde a avut loc infracțiunea – la parchetul competent pentru raza teritorială.
 • dacă nu se știe unde s-a săvârșit infracțiunea, se depune la Parchetul din raza teritorială unde își are domiciliul cel care a săvârșit infracțiunea
 • dacă nu se știe nici informația de la punctul 2, în raza teritorială unde aveți domiciliul
 • la poliție

Nereguli în timpul votării:

 • Votarea în grup, votul multiplu
 • Introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât cele la care au dreptul alegătorii
 • Buletine de vot dinainte marcate
 • Pierderea unor buletine sau urne de vot
 • Utilizarea neregulamentară sau abuzivă a urnelor mobile
 • Cazurile în care secretul votului nu este asigurat, cabine de vot deschise
 • Limitarea dreptului alegătorilor de a-şi exprima votul din motive nejustificate
 • Înlocuirea urnei de vot cu o altă urnă de vot
 • Înscrieri fictive în listele suplimentare sau înscrierea unui număr anormal de mare de persoane

Legate de secția de votare/ziua votului:

 • Deschiderea cu întârziere a secţiilor de votare, întârzieri excesive în administrarea votării
 • Absenţa materialelor electorale necesare (tuș, ștampile, urna mobilă, cabine de vot etc)
 • Urnă nesigilată sau sigilată necorespunzător (nu există un model standard pentru sigiliu, deci fiecare secție de votare are propriile metode; în general este o bandă albă, peste care se aplică ștampila de control a secției de votare)
 • Confuzie sau lipsă de organizare, cazuri în care membrii comisiilor de votare nu urmează procedurile
 • Prezenţa persoanelor neautorizate în secţiile de votare (primari, consilieri locali, membri de partid etc)
 • Cazurile în care identitatea alegătorilor nu este verificată
 • Activităţi inoportune din partea reprezentanţilor candidaţilor sau partidelor politice, imixtiuni în activitatea birourilor electorale sau observatorilor
 • Păstrarea în condiţii precare a buletinelor de vot neutilizate
 • Excluderea unor membri ai comisiilor de votare sau unor observatori pe motive nejustificate
 • Însoțirea frecventă de către membri ai birourilor electorale, observatori sau alte persoane a unor persoane care au dificultăți în a vota

De asemenea, fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot este interzisă prin lege. Cine va face asta, riscă amendă. Fotografierea unor documente oficiale nu e permisă, iar fotografierea altor persoane din secția de votare nu este recomandată, ținând cont de reglementările privind protecția datelor personale.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE