Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Rezultate contestații Evaluare Națională 2024. A crescut cu 0,1% procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2024, după soluționarea contestațiilor, au fost afișate astăzi de Ministerul Educației, pe site-ul evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examinare.

Potrivit cifrelor comunicate de Ministerul Educației, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale (74,4%).

A crescut, de asemenea, numărul elevilor cu media generală 10: de la 65 la 74 (466 în anul 2023).

Pentru 14.720 de lucrări, contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.646 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere.

La proba de Limba și literatura română, 119.350 de elevi (77,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceștia, 416 elevi au obținut nota 10 (+9 în raport cu prima afișare).

La Matematică,105.214 elevi (68,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia,1.133 au obținut note de 10 (+73 în raport cu prima afișare).

La Limba și literatura maternă, 8.321 de elevi (90,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 68 de candidați au obținut note de 10 (nicio modificare în raport cu prima afișare).

Ministerul Educaţiei va publica tot marţi un ghid cu informaţii utile privind repartizarea computerizată în cadrul admiterii în învăţământul liceal 2024 - 2025.


Știrea inițială:

Potrivit datelor Ministerului Educației, citate de edupedu.ro, anul acesta au fost despuse peste 27.000 de contestații, din care cele mai multe (peste jumătate) la Limba și literatura română. Astfel, au fost depuse:

 • 14.486 de contestații la Limba și literatura română;
 • 12.731 de contestații la Matematică;
 • 425 de contestații la Limba maternă.

Potrivit rezultatelor inițiale la Evaluarea Națională 2024, publicate pe 3 iulie, 74,4% de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la examen. Anul trecut, după soluționarea contestațiilor, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut cu 0,20% (de la 76,2% la 76,4%).

Pentru elevii care au depus contestații, fiecare zecime pe care o pot obține în plus la nota finală poate avea un aport important la admiterea la liceu. Acest lucru pentru că media obținută la Evaluarea Națională va fi și media de admitere la liceu în 2024. Media notelor obținute în clasele V-VIII nu va mai conta la calcularea mediei cu care se intră la liceu, ci va fi doar unul din criteriile de departajare, în cazul elevilor cu medii de admitere egale.

Cele patru criterii de departajare la admiterea la liceu 2024

Cele patru criterii de departajare în cazul elevilor cu medii de admitere la liceu egale sunt, în ordine:

 1. media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;
 2. nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
 3. nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
 4. nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.

Părinții și elevii pot vedea lucrările după contestații

Potrivit ordinului privind organizarea și desfășurarea examenului, candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/ Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Elevii și părinții trebuie să știe că această solicitate de vizualizării a lucrării nu poate conduce la o altă reevaluare și/sau modificarea notei/notelor acordate după contestații.

Cum arată cererea pentru vizualizarea lucrării (pentru elevii din București):

Potrivit unui anunț al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor se face pe 11 și 12 iulie.

Vizualizarea lucrărilor se va face pe 16 și 17 iulie. În București, sunt șase școli unde se pot vizualiza lucrările:

 • Sectorul 1: Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”;
 • Sectorul 2: Școala Gimnazială nr. 24;
 • Sectorul 3: Școala Gimnazială nr. 95;
 • Sectorul 4: Școala Gimnazială ”Mărțișor”;
 • Sectorul 5: Școala Gimnazială ”Luceafărul”;
 • Sectorul 6: Colegiul Economic ”Costin K. Kirițescu”.

Când are loc repartizarea computerizată la liceu. Calendarul admiterii în 2024

 • 11 - 12, 15 - 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
 • 11 - 12, 15 - 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
 • 11 - 12, 15 - 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București;
 • 22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată;
 • 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională;
 • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
 • 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 202524 iulie 2024;
 • Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul licealAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București;
 • 25 - 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
 • 31 iulie - 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată;

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE