Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Brățări electronice pentru vecinii agresivi și șoferii violenți. Noua lege, în dezbatere publică

Ministerul de Interne și cel de Justiție vor extinderea cazurilor în care o persoană poate fi supravegheată cu brățara electronică. În acest moment, legislația prevede montarea brățării electronice doar în cazul în care agresorul provine din aceeași familie ca victima.

Din 1 octombrie, în România se aplică sistemul de supraveghere electronic. Mai precis, un agresor poate fi obligat să poarte brățara electronică dacă victima sa își dă acordul. Se aplică exclusiv pentru cazurile care țin de violența domestică.

Ministerul de Interne și Ministerul Justiției vor modificarea legii privind ordinul de protecție, astfel încât să poată fi emis ordin provizoriu de protecție și inclusiv agresorul să fie obligat să poarte un dispozitiv electronic de surpaveghere și în acele cazuri în care două persoane implicate într-un conflict nu sunt din aceeași familie.

Astfel spus dacă sunt acte de violență între doi vecini sau doi participanți la trafic, un polițist să poată emite pe loc ordinul provizoriu, care se aplica până acum doar în cazurile privind violența domestică. Prin ordin, se pot impunse și următoarele interdicții sau obligații:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința comună;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a membrilor familiei acesteia, în locuința comună;

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

d) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; e) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

f) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute, documentele în care acestea sunt înscrise precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia.

Actul de violență, redefinit

Apoi tot printre propuneri este și redefinirea actului de violență. Sunt incluse la categoria acte de violență inclusive hărțuirea online, mesajele online instigatoare la ură sau accesul ilegal la comunicații pentru a intimida, speria sau a reduce la tăcere o persoană.

Potrivit propunerii, prin acte de violență se înțelege:

a) orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;

b) orice act de violență de natură sexuală;

c) amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;

d) fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;

e) orice act de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații şi date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;

f) încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să îşi retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;

g) orice alte acte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.

Acestea sunt propuneri, proiectul de modificare a legii privind ordinul de protecție fiind în dezbatere publică.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE