Urmărește Euronews România la cei mai importanți operatori de cablu TV din țară: Digi (canalul 66), Orange (canalul 106), Vodafone (canalul 410).

Voucherele pentru sport de 250 de lei pe lună, destinate elevilor. Primăria Sectorului 2 a demarat înscrierile

Publicat de: Euronews

Au început înscrierile pentru proiectul prin care se acordă vouchere pentru sport de 250 de lei pe lună elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, în Sectorul 2 al Capitalei.

Proiectul este menit să stimuleze practicarea sportului de performanţă în rândul elevilor din sector.

De marţi până pe 2 mai, elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori pot depune documentele la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat la care este înscris elevul.

Pentru implementarea proiectului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia, autoritatea locală alocă de la bugetul local 2 milioane de lei pe lună, ceea ce înseamnă că vor fi 8.000 de elevi beneficiari lunar.

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 vor primi voucherele pentru sport în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita locurilor disponibile lunar, respectiv a bugetului alocat cu această destinaţie.

Structurile sportive trebuie să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională pe ramură de sport şi să asigure desfăşurarea activităţii în baze sportive proprii sau aflate în folosinţă în Sectorul 2.

Elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai celor minori care vor primi voucherele pentru sport se vor angaja în scris să folosească tichetele valorice primite numai în scopul pentru care au fost emise, în maximum 30 de zile de la primire.

Cine sunt beneficiarii voucherelor și care sunt actele de care e nevoie

Înscrierea pentru acordarea voucherelor pentru sport se realizează de către elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori, prin depunerea mai multor documente la unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 la care este înscris copilul.

Acestea sunt: cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport; dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile; documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al elevului, în cazul părinţilor naturali sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul elevului adoptat; acte care să ateste calitatea de părinte/reprezentant legal, după caz: certificat de naştere, hotărâre judecătorească, etc; declaraţia pe propria răspundere a elevului major sau părinţilor/reprezentantului legal al elevului minor, după caz; alte documente solicitate de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2, după caz, potrivit regulamentului intern; copie după actul de identitate al elevului major.

Conducerea unităţii de învăţământ va afişa, la intrarea în unitate, condiţiile de acordare a voucherelor pentru sport.

Voucherele pentru sport vor fi ridicate de către elevul major sau părinte/reprezentant legal, în cazul elevului minor, lunar, de la unitatea de învăţământ, pe bază de semnătură.

Accesul în structurile/cluburile sportive se va face pe baza voucherului pentru sport, ce va fi predat în prima zi când se prezintă elevul. Lista cluburilor sportive participante la acest proiect poate fi accesată pe https://invatamantsector2.ro.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE