Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

ANAF: 25 mai, ultima zi pentru depunerea Declarației Unice 2022

ANAf amintește contribuabililor că 25 mai este ultima zi pentru depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația poate fi depusă atât în format fizic, cât și electronic. Formularul poate fi înaintat în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz). Prin mijloace electronice, declarația poate fi depusă prin  intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV) sau  pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Cum se completează Declarația Unica 2022

Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor, prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spatjul Privat Virtual. De asemenea, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtube vor fi publicate modele de completare a Declarației.

Declarația unică poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică: Formularul 212 pentru descărcare, baza legală, modele de completare a DU, dar și alte materiale informative.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE